USA Today – Trong tuần này, chính phủ Trump loan báo sẽ từ chối visa nhập cảnh cho “bạn đời ” của các nhà ngoại giao đồng tính mà không kết hôn vào Mỹ, và lệnh này có hiệu lực ngay từ hôm qua.

Được biết những bạn đời đồng tính của các  nhà ngoại giao ngoại quốc, các viên chức và nhân viên ngoại quốc làm việc cho cơ quan Liên Hiệp Quốc cũng bị chi phối bởi lệnh này.

Biên bản ghi nhớ của lệnh mới đã được lan tải trong trụ sở của cơ quan Liên Hiệp Quốc ở New York City trong tháng 9, trong đó có nhắc nhở là những nhà ngoại giao và nhân viên nào đồng tính thì phải kết hôn từ đây đến cuối năm, nếu không họ phải rời Hoa Kỳ.

Tuần báo Foreign Policy là báo đầu tiên loan tin này, cho hay có khoảng 10 nhân viên ngoại quốc của LHQ hiện nay cần kết hôn mới được tái cấp phát visa, nhưng cũng chưa rõ tổng cộng có bao nhiêu nhà ngoại giao ngoại quốc đang lam việc ở Mỹ bị ảnh hưởng do lệnh này.

Photo Credit: USA Today

Samantha Power, cựu Đại Sứ Hoa Kỳ tại LHQ của chính phủ Obama, cho biết chỉ có khoàng 12% trong số 193 quốc gia hội viên của LHQ cho phép hôn nhân đồng tính.

Nhưng giới chỉ trích quyết định mới này của chinh phủ Trump cho hay rất nhiều quốc gia hội viên khác nghiêm cấm chuyện kết hôn cho người đồng tính, vì thế để thỏa mãn yêu cầu của Hoa Kỳ, nhiều cặp đồng tính đang sống chung với nhau vội vã làm đám cưới, nhưng khi hết nhiệm vụ quay về nước, họ có khả năng bị truy tố trước pháp luật của xứ họ.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: