Timothy Vũ, cư dân San Francisco làm nghề khai thuế, bị cáo buộc trốn thuế và âm mưu “giúp những người nộp thuế tránh đóng số tiền thuế thu nhập lớn bất hợp pháp,” theo cáo trạng nộp lên vào ngày 22 tháng 4.

Taxes

Hình Minh Hoạ. Photo Courtesy:Forbes.com

Bộ Tư pháp cho biết, Vũ bị cáo buộc đã thực hiện âm mưu gian lận, cắt giảm $515 triệu đô tiền thu nhập chịu thuế khiến chính phủ mất ít nhất $129 triệu đô doanh thu.
Vũ là nhân viên, kiêm giám đốc và quản lý duy nhất tại 5 công ty mà ông ta bị cáo buộc sử dụng để thực hiện âm mưu gian lận này. Những công ty này liên quan đến việc tránh thuế thu nhập doanh nghiệp trên lợi nhuận từ việc bán tài sản của công ty, và tránh thuế trên lợi nhuận từ việc bán các khoản tín dụng thuế chính thuế được chuyển nhượng.

Hồ sơ kiện cho biết, Vũ kiếm được $3 triệu đô trong vụ này. Chính phủ đang tìm cách ngăn chặn ông ta thực hiện những mưu đồ bị cáo buộc, cũng như hành nghề khai thuế.

(Source:http://www.courthousenews.com/)

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: