Hướng dẫn cách điền mẫu đơn DS-3032.

Mẫu đơn DS-3032 là mẫu đơn đầu tiên bạn nhận từ National Visa Center khi hồ sơ của bạn được mở. Mẫu đơn này yêu cầu bạn cho các thông tin để NVC liên lạc trong tiến trình hồ sơ tiếp theo.

Nếu bạn muốn nhờ người đại diện ở Mỹ là VP luật sư + LS đại diện hay người thân của bạn, National Visa Center sẽ liên lạc trực tiếp với họ.
– Bạn gạch chéo ở ô “I Appoint” sau đó ghi tên người đại diện hay tên VP Luật sư.
– Telephone Number: Ghi số điện thoại người đại diện hay VP luật sư
– Name of the person who will act as your agent or attorney for receipt of mail: Tên người đại diện.
– Telephone Number: Số điện thoại người đại diện
– Street Address (where my agent or attorney will receive mail about my application): Địa chỉ của VP luật sư hay người đại diện.
– Email Address: Địa chỉ email của người đại diện
– City: Thành phố (VD: San Jose)
– State/Province: Tiểu bang (VD: California)
– Postal Code: Mã số vùng hay bưu điện (VD: CA95125)
– Country: Nước (VD: USA)

Nếu bạn không muốn nhờ người đại diện và National Visa Center sẽ liên lạc trực tiếp với bạn.
– Bạn gạch chéo ở ô “I do not appoint an agent or an attorney to receive mail about my application. Mail from the U.S. Department of State concerning my immigrant visa application should be sent to me at:”
– Street Address (Include “in care of” if Needed): Ghi địa chỉ nhà bạn và hộp thư bưu điện trong trường hợp khẩn nếu cần.
– Email Address: Ghi địa chỉ Email của bạn
– City: Thành phố (VD: Biên Hòa)
– State/Province: Tỉnh (VD: Đồng Nai)
– Postal Code: Để trống
– Country: Nước (VD: VietNam)

 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!