SACRAMENTO, California213082-DP-GiaoThong-400– Thống Đốc Jerry Brown của California vừa thông qua chương trình ân xá một lần (one-time amnesty program) dành cho các giấy phạt giao thông còn nợ tiền và một số các loại phạt vi cảnh (non-traffic infraction tickets), theo thông tin của Hệ Thống Lập Pháp California. Luật được chính thức ký vào 24 Tháng Sáu, sẽ được mở ra trong khoảng một năm rưỡi, từ ngày 1 Tháng Mười, 2015, đến hết ngày 31 Tháng Ba, 2017.

Nhiều loại giấy phạt giao thông và vi cảnh sẽ được ân xá tại California.
(Hình minh họa: Getty Images)

Sau đây là một số thông tin hữu dụng về chương trình ân xá này.

1-Những ai có thể được ân xá?

Có hai nhóm có thể tham gia vào chương trình ân xá này.

Thứ nhất là những người có những giấy phạt phải trả tiền hoặc phải đến tòa trước ngày 1 Tháng Giêng, 2013 nhưng chưa trả, và có đủ tiêu chuẩn để được giảm 50% đến 80% tiền nợ tùy vào mức thu nhập, và bằng lái xe của họ được phục hồi.

Thứ hai là những ai đang trả tiền cho các giấy phạt của họ, giấy phạt cả trước và sau ngày 1 Tháng Giêng, 2013, và có đủ tiêu chuẩn để được phục hồi bằng lái xe nhưng không đủ tiêu chuẩn để được giảm số tiền phạt.

Ngoài ra, bất kỳ ai có đủ tiêu chuẩn để có bằng lái xe, bao gồm cả những người không có giấy tờ di dân nhưng xin được bằng lái xe qua chương trình AB60, đều có quyền tham gia chương trình ân xá nếu họ đủ các yêu cầu .

2-Những ai không được ân xá?

Những người đủ tiêu chuẩn ân xá nhưng nợ tiền bồi thường nạn nhân trong một vụ nào đó trong quận hạt, hoặc có trát tòa về những tội đại hình hoặc tiểu hình lớn.

3-Còn nếu tôi trả tiền phạt sau ngày 1 Tháng Giêng, 2013?

Những ai mất tiêu chuẩn tham gia vì lý do thời gian vẫn có thể được trả lại bằng lái xe, nhưng sẽ không được trừ tiền phạt.

4-Những loại giấy phạt nào được ân xá?

Các lỗi vi cảnh được ân xá. Những giấy phạt chưa trả và liên quan đến việc không xuất hiện tại tòa với phần trả ban đầu (failure to appear violations with an initial payment) trễ hạn đóng phạt hoặc hạn ra tòa, trước hoặc trong ngày 1 Tháng Giêng, 2013, cũng được tiêu chuẩn ân xá.

Các tòa thượng thẩm và các quận hạt có thể mở rộng chương trình này thêm cho các tội tiểu hình.

5-Những loại giấy phạt nào không được ân xá?

Chương trình này không dành cho các giấy phạt về việc đậu xe, chạy ẩu, và lái xe khi say rượu.

6-Tôi sẽ phải đóng phạt bao nhiêu?

Trong chương trình ân xá này, những người đủ tiêu chuẩn tham gia sẽ không phải trả bất kỳ chi phí dân sự nào (civil assessments, phạt vì không trả tiền phạt hoặc không ra tòa đúng hẹn). Một khi các chi phí dân sự đó được tha miễn, số tiền phạt sẽ được giảm 50% đến 80% tùy vào mức thu nhập.

Mức giảm 80% sẽ dành cho những ai chứng minh được thu nhập của họ thấp hơn mức 125% mức nghèo của tiểu bang: $14,712/người, hoặc $30,312/gia đình bốn người, hoặc những người được nhận trợ cấp xã hội.

Mức giảm 50% dành cho những trường hợp còn lại.

7-Làm thế nào để tham gia chương trình ân xá?

Bắt đầu từ 1 Tháng Mười, 2015, hãy liên lạc tòa thượng thẩm trong khu vực mà quý vị nhận giấy phạt giao thông để kiểm tra xem mình có đủ tiêu chuẩn để tham gia chương trình ân xá hay không. Những người được chấp thuận sẽ không cần trình diện thẩm phán.

8-Tôi có phải đóng phí để tham gia chương trình?

Tòa án và quận hạt được phép thu lệ phí $50 cho chương trình ân xá. Ngoài ra, Nha Lộ Vận (DMV) cũng sẽ tính $55 chi phí phục hồi bằng lái xe như thông lệ.

9-Tôi có thể xin đóng phạt dần hay không?

Có. Quý vị có thể lựa chọn cách đóng phạt dần trước tòa thượng thẩm hoặc quận hạt, và số tiền trả theo lịch sẽ được dựa theo khả năng chi trả.  Sẽ có thêm nhiều thông tin trong thời gian tới.(T.A.)

 

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: