new

Sự khác biệt giữa giấy phép lái xe dành cho người nhập cư bất hợp pháp và người bình thường. photo courtesy: http://images.onset.freedom.com

 Cơ quan DMV cho biết đã cấp khoảng 397,000 bằng lái xe cho những người nhập cư bất hợp pháp. Tổng cộng DMV đã phát hành 759,000 bằng lái cho người dân trong vòng sáu tháng đầu năm. Nếu so với năm ngoái, sáu tháng đầu năm 2014, tổng số lượng bằng lái mà cơ quan DMV phát hành chỉ ở mức 435,000. Luật mới đã tạo ra cơ hội có trong tay bằng lái xe hợp pháp đối với những người nhập cư bất hợp pháp. Trong tháng Một và tháng Hai, trước các cơ quan DMV của California vào những ngày mở cửa gần như luôn đông kín người xếp hàng đợi đến lượt mình vào thi. DMV dự kiến trong vòng ba năm tới sẽ có khoảng hơn một triệu đơn xin cấp bằng lái xe được nộp vào.
Những người ủng hộ luật mới này cho rằng phát hành giấy phép lái xe cho những người dân dù họ có là người nhập cư bất hợp pháp sẽ giúp cho đường phố an toàn hơn. Những người được nhận giấy phép lái xe mới cho biết giờ đây họ có thể thoải mái lái xe đi mà không phải lo sợ gì nữa.
Ngược lại, những người phản đối lại đưa ra lý do rằng những người nhập cư bất hợp pháp không cần được đối đãi như vậy. Hiện có khoảng 687,000 người nhập cư bất hợp pháp đã nộp đơn xin cấp bằng lái xe. Cũng như những người khác, họ phải vượt qua các bài kiểm tra về lý thuyết và lái xe để được cấp bằng lái.
Theo NY Times
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: