FORM I-912 MIỄN GIẢM LỆ PHÍ ĐƠN TỪ CHO NGƯỜI KHÓ KHĂN THU NHẬP THẤP FEES WAIVER

Những trường hợp được miễn đóng phí khi nộp một số đơn cho Sở Di Trú Hoa Kỳ
Luật Di trú Hoa Kỳ, dựa trên cơ sở nhân đạo, cho phép Sở Di trú được xem xét miễn đóng phí cho một số trường hợp nộp đơn đến Sở Di trú mà có khó khăn về tài chính.

I – Điều kiện để được miễn đóng phí cho Sở Di trú:
Những thành phần thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được xem xét miễn phí đóng cho Sở Di trú:

Những người mà có mức thu nhập hàng năm của cả gia đình (income) bằng hoặc thấp hơn 150% mức quy định về Chuẩn nghèo của Chính phủ Liên bang (FPL). Cụ thể trong năm 2016 như sau cho đến khi có FPL mới:

a. Đối với 48 tiểu bang nội địa, District of Columbia, Puerto Rico, The U.S. Virgin Islands, Guam, the Commonwealth of Northern Mariana Islands:
– Số người trong gia đình 01 người: Thu nhập bằng hoặc thấp hơn: $17,655
– Số người trong gia đình 02 người: Thu nhập bằng hoặc thấp hơn: $23,895
– Số người trong gia đình 03 người: Thu nhập bằng hoặc thấp hơn: $30,135
– Số người trong gia đình 04 người: Thu nhập bằng hoặc thấp hơn: $36,375
– Số người trong gia đình 05 người: Thu nhập bằng hoặc thấp hơn: $42,615
– Số người trong gia đình 06 người: Thu nhập bằng hoặc thấp hơn: $48,855
– Số người trong gia đình 07 người: Thu nhập bằng hoặc thấp hơn: $55,095
– Số người trong gia đình 08 người: Thu nhập bằng hoặc thấp hơn: $61,335
– Nếu nhiều hơn số này, thì cứ tăng thêm 01 người, thì cộng thêm $6,240

b. Đối với tiểu bang Alaska:
– Số người trong gia đình 01 người: Thu nhập bằng hoặc thấp hơn: $22,080
– Số người trong gia đình 02 người: Thu nhập bằng hoặc thấp hơn: $29,880
– Số người trong gia đình 03 người: Thu nhập bằng hoặc thấp hơn: $37,680
– Số người trong gia đình 04 người: Thu nhập bằng hoặc thấp hơn: $45,480
– Số người trong gia đình 05 người: Thu nhập bằng hoặc thấp hơn: $53,280
– Số người trong gia đình 06 người: Thu nhập bằng hoặc thấp hơn: $61,080
– Số người trong gia đình 07 người: Thu nhập bằng hoặc thấp hơn: $68,880
– Số người trong gia đình 08 người: Thu nhập bằng hoặc thấp hơn: $76,680
– Nếu nhiều hơn số này, thì cứ tăng thêm 01 người, thì cộng thêm $7,800

c. Đối với tiểu bang Hawaii:
– Số người trong gia đình 01 người: Thu nhập bằng hoặc thấp hơn: $20,325
– Số người trong gia đình 02 người: Thu nhập bằng hoặc thấp hơn: $27,495
– Số người trong gia đình 03 người: Thu nhập bằng hoặc thấp hơn: $34,665
– Số người trong gia đình 04 người: Thu nhập bằng hoặc thấp hơn: $41,835
– Số người trong gia đình 05 người: Thu nhập bằng hoặc thấp hơn: $49,005
– Số người trong gia đình 06 người: Thu nhập bằng hoặc thấp hơn: $56,175
– Số người trong gia đình 07 người: Thu nhập bằng hoặc thấp hơn: $63,345
– Số người trong gia đình 08 người: Thu nhập bằng hoặc thấp hơn: $70,515
– Nếu nhiều hơn số này, thì cứ tăng thêm 01 người, thì cộng thêm $7,170

2. Những người đủ tiêu chuẩn nhận Medicaid, medicare, SNAP, SSI và các chương trình phúc lợi xã hội khác.

3. Những người gặp khó khăn đột xuất về tài chính như bị thất nghiệp, phải trả phí điều trị y tế cao, hay những khoản chi trả cao khác mà dẫn đến khó khăn về tài chính trong việc trả phí cho Sở Di trú.

II – Những loại phí theo từng mẫu đơn (form) được miễn như sau:
– Form I-90: Đơn xin thay thế thẻ xanh;
– Form I-131: đơn xin re-entry permit;
– Form I-192: Đơn xin được vào Mỹ sớm trước thời hạn của ngày ưu tiên theo hồ sơ bảo lãnh định thân nhân định cư;
– Form I-290B: Đơn kháng cáo quyết định của Sở di trú;
– Form I-485: Đơn xin cấp thẻ xanh 02 năm, 10 năm;
– Form: I-539: đơn xin gia hạn hay chuyển đổi tình trạng không định cư;
– Form I-751: Đơn xin hủy bỏ tình trạng thường trú nhân có điều kiện;
– Form I-765: đơn xin giấy phép lao động (work permit);
– Form I-817: đơn xin định cư theo đạo luật về đoàn tụ gia đình;
– Form N-300: Đơn gởi thông báo cho USCIS;
– Form N-336: đơn yêu cầu mở phiên tòa đối với quyết định về nhập tịch;
– Form N-400: đơn thi quốc tịch;
– Form: N-470: Đơn xin duy trì tình trạng cư trù để tính vào thời gian thi quốc tịch;
– Form N-565: Đơn xin cấp đổi/ cấp lại bằng quốc tịch;
– Form N-600: Đơn xin cấp mới bằng quốc tịch;
– Form N-600K: Đơn xin xác nhận tư cách công dân Mỹ;
– Phí chụp hình và lấy dấu vân tay (biometric service fee).

III – Thủ tục:
Nộp đơn I-912 kèm theo một trong các đơn chính nên trên đến USCIS.

Bởi vì việc xem xét giải quyết miễn phí sẽ làm chậm tiến trình giải quyết hồ sơ rất nhiều, vì vậy, nếu quý vị thấy không đủ điều kiện để được miễn phí, thì đừng nên nộp đơn xin miễn đóng phí.

Tải form I-912:
https://www.uscis.gov/syst…/files_force/files/form/i-912.pdf

Hướng dãn điền đơn:
https://www.uscis.gov/…/files_fo…/files/form/i-912instr.pdf…

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: