Các  loại phí liên quan đến quá trình xin thị thực.

Đường link hướng dẫn nội dung

1. Phí kiểm tra sức khỏe.

Chính ngừa: Mức phí chích ngừa phụ thuộc vào độ tuổi và loại chủng ngừa mà đương đơn cần chích.

  • Phí kiểm tra sức khỏe: Mức phí cho đương đơn trên 15 tuổi là 155 đô-la Mỹ và trẻ em từ 15 tuổi trở xuống là 120 đô-la Mỹ. Bệnh viện Chợ Rẫy nhận thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng hoặc Đô-la Mỹ. Tổ chức Quốc tế về Di dân (IOM) chỉ nhận thanh toán bằng tiền Đô-la Mỹ.

2. Phí xin thị thực:

  •  Phí xin thị thực di dân:

Lưu ý: Mỗi đương đơn, không phân biệt độ tuổi, cần đóng lệ phí thị thực riêng tại Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia hoặc tại văn phong chúng tôi. Nếu đương đơn hoặc người bảo lãnh chưa trả phí tại Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia, vui lòng chuẩn bị để đóng lệ phí này tại Lãnh sụ quán vào ngày phỏng vấn. Chúng tôi nhận thanh toán bằng tiền mặt (đô-la Mỹ) hay thẻ tín dụng.

  •  Phí xin thị thực diện K: Đương đơn xin thị thực diện K (K-1 và K-3), phải đóng mức phí bằng tiền mặt Việt Nam Đồng tương đương với số tiền là 265 đô-la Mỹ.  Vui lòng làm theo hướng dẫn tại địa chỉ: www.ustraveldocs.com/vn_vn.

3. Phí dịch vụ đặc biệt.

  • Phí xin miễn trừ: Trong một số trường hợp, nếu hồ sơ cần phải xin miễn trừ, đương đơn cần đóng mức phí miễn trừ là 585 đô-la Mỹ bằng tiền mặt hay thẻ tín dụng tại văn phòng chúng tôi.
  • Đơn xin miễn trừ yêu cầu bắt buộc hai năm cư trú bên ngoài nước Mỹ đối với thị thực diện J, mẫu đơn DS-3035, có mức phí 215 đô-la Mỹ.
  • Đơn xin xem xét Tái nhập cảnh đối với thường trú nhân Hoa Kỳ, mẫu đơn DS-117, có mức phí là 180 đô-la Mỹ.  Để biết thêm thông tin về phí xin thị thực và các loại phí giải quyết hồ sơ nộp cho Bộ Ngoại Giao và Sở Di Trú Hoa Kỳ, vui lòng nhấp vào đây.
khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!