Các cách kiểm tra hồ sơ khi ở tại USCIS, NVC, LSQ Hoa Kỳ TP.HCM.

+ Khi có bất cứ thay đổi nào về người bảo lãnh (NBL), Người được bảo lãnh (NĐBL) và/hoặc người đi theo Người được bảo lãnh chính, hỏi thăm tin tức hồ sơ, hoặc muốn khiếu nại thì NBL hoặc NĐBL phải viết thư báo cho Sở Di trú, Trung tâm Chiếu khán Quốc gia, LSQ Hoa Kỳ tại TP.HCM (USCIS, NVC, LSQ) nơi đang thụ lý hồ sơ của mình.

+ Nếu hồ sơ quá lâu chưa được chấp thuận, chưa được mở, chưa có giấy phỏng vấn… thì NBL hoặc NĐBL phải viết thư hoặc gọi phone đến USCIS, NVC, hoặc LSQ nơi đang thụ lý hồ sơ của mình.

I/. Khi hồ sơ ở tại USCIS:

– Gọi phone cho USCIS: 1-800-375-5283

– Kiểm tra hồ sơ tại USCIS bằng receipt number

– Đăng ký một account để nhận thư tự động từ USCIS khi có tin tức mới về hồ sơ

– Điền form điện tử hỏi về hồ sơ nếu quá lâu I-130 chưa được chấp thuận

– Không nhận được thư báo từ USCIS gởi cho bạn

– Không nhận được thẻ xanh hoặc các loại thẻ khác

– Không nhận được giấy tờ thư báo USCIS gởi cho bạn

– Lấy hẹn tại Immigrant local office để gặp trực tiếp nhân viên Sở Di trú

– Contact USCIS

II/. Khi hồ sơ ở tại NVC:

1. Gọi NVC số 603-334-0700.

Customer Service Representatives are available to respond to case inquiries.

Telephone number: (603) 334-0700.

Giờ làm việc: từ thứ Hai đến thứ Sáu 7:00-12:00 (Eastern Time).

Bạn phải chuẩn bị các thông tin sau:

– Số hồ sơ Case number HCM của NVC, hoặc số biên nhận Receipts number của USCIS.
– Tên họ người bảo lãnh và ngày tháng năm sinh.
– Tên họ người được bảo lãnh chính và ngày tháng năm sinh.
– Nếu bạn là Luật sư, bao gồm tên của Văn phòng Luật sư.

2. Dùng mẫu thư theo quy định của NVC: Public Inquiry Form – Ask NVC 

Xem: Hướng dẫn cách điền Public Inquiry Form

3. Visa Status Check, kiểm tra hồ sơ ở tại NVC

Lưu ý: chỉ dùng link này để kiểm tra hồ sơ sau khi biết hồ sơ của bạn đã hoàn tất tại NVC. Lúc đó nếu hồ sơ được chuyển về LSQ thì nội dung trong box đó mới thay đổi, và sau khi được cấp visa.

NVC Contact Information

III/. Liên lạc với LSQ Hoa Kỳ tại TP.HCM:

Hiện nay địa chỉ email của LSQ đã không còn sử dụng nữa, nếu muốn khiếu nại:
. CSPA.
. Kết hôn.
. Sinh thêm con.
. Ly dị.
. Chưa/không đi, dời ngày phỏng vấn.
. Qua đời.
. Gia hạn visa.
. Thay đổi địa chỉ.
. Các vấn đề khác.
Bạn phải vào trang dưới đây để viết thư khiếu nại (chọn đúng link loại visa của mình, visa di dân hoặc visa không di dân); Và phải viết bằng tiếng Anh:

Immigrant Visa Question – Thị thực di dân hoặc
Non-Immigrant Visa Question – Thị thực không di dân

Hướng dẫn:

Điền đơn điện tử gửi LSQ Hoa Kỳ

Chú ý:
1. Liên lạc với LSQ Hoa Kỳ về các vấn đề trên không làm chậm trễ, hay dời ngày phỏng vấn của đương đơn.

2. Với các trường hợp khiếu nại tuổi CSPA, hoặc chưa nhận thư phỏng vấn từ NVC, thì phải chờ 2 tuần lễ trước ngày phỏng vấn hãy liên lạc với LSQ, vì lúc này hồ sơ của bạn mới có tại LSQ.

 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!