California có hơn 1.2 triệu người ghi danh thêm vào Obamare, ngoài ra còn có khoảng 1.5 triệu cư dân California có thể sẽ được xét được hưởng Medi-Cal, một hình thức tương tự như chương trình Medicaid. Chỉ có 85% khách mới ghi danh Obamacare đã trả tiền đầu tiên, nên con số sau cùng ghi danh toàn quốc sẽ thấp hơn số 7 triệu người.

Làn sóng người ồ ạt ghi danh vào chương trình sức khỏe Obamacare khi nó sắp hết hạn đã diễn ra ở California và nhiều người xếp hàng ghi danh cho hay họ sợ bị phạt nếu không có bảo hiểm y tế (BHYT).

Anh Chris Roc, 23 tuổi, đã phải chờ sắp hàg trên 3 giờ ở Panorama City để được ghi danh như thế, nhưng anh nói thẳng là “anh không trông mong nhiều vào Obamacare”. Anh nói: “chỉ đỡ khổ là khỏi phải trả tiền phạt mà thôi”
Luật Obamacare yêu cầu đa số dân Mỹ có đi làm phải có BHYT trong năm 2014, nếu không sẽ phải trả tiền phạt là 95 đô la cho mỗi người lớn, hay 1% của số lợi tức chưa trừ thuế của họ, tức sẽ nhiều hơn.
nhiều người xếp hàng ghi danh cho hay họ sợ bị phạt nếu không có bảo hiểm y tế. Photo courtesy: AP
California đã gia hạn cho đến ngày 15 tháng 4 năm nay là thời hạn chót cho những ai đã ghi danh trước ngày 31 tháng 3 nhưng đang gặp trục trặc vì lý do máy điện toán ứ đọng do số người quá đông.
California có hơn 1.2 triệu người ghi danh thêm vào Obamare, ngoài ra còn có khoảng 1.5 triệu cư dân California có thể sẽ được xét được hưởng Medi-Cal, một hình thức tương tự như chương trình Medicaid. Chỉ có 85% khách mới ghi danh Obamacare đã trả tiền đầu tiên, nên con số sau cùng ghi danh toàn quốc sẽ thấp hơn số 7 triệu người.
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: