Bộ Nội An Hoa Kỳ vừa loan báo hai quy định được đề xuất nhằm thu hút và giữ những người nhập cư có kỹ năng cao.

Một quy định là cung cấp giấy phép làm việc cho người phối ngẫu của người giữ thị thực loại H-1B được chủ lao động bảo lãnh xin thẻ xanh.

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ sử dụng chương trình thị thực H-1B để thuê nhân công nước ngoài trong những công việc đòi hỏi chuyên môn về khoa học, kỹ sư, lập trình máy tính và các lĩnh vực đặc biệt khác.

Một đề xuất khác liên quan đến việc gỡ bỏ các rào cản trong việc ở lại Hoa Kỳ cho các nhóm nhân công kỹ năng cao nhất định, bao gồm các nhóm từ Chile, Singapore và Úc.

Bộ Nội An cho biết hai quy định “sẽ giúp thu hút các doanh nghiệp mới và nhà đầu tư mới đến Hoa Kỳ và bảo đảm là Hoa Kỳ có nguồn nhân lực kỹ năng cao nhất trên thế giới”.

Di trú vẫn là một vấn đề chính trị gây chia rẽ ở Hoa Kỳ. Ðến nay đã hơn 10 tháng kể từ khi thượng viện thông qua một luật lưỡng đảng để tổ chức lại hệ thống di trú quốc gia và tạo ra một lộ trình nhập tịch cho ước tính khoảng 11,5 triệu người sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Thế nhưng cải cách di trú đã bị khựng lại ở Hạ viện do Ðảng Cộng Hòa kiểm soát. Các nhà hoạt động hiện quay sang hối thúc Tổng thống Barack Obama phải hành động.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: