WASHINGTON — Di dân bất hợp pháp vẫn liên tục vào Hoa Kỳ, trong đó có nhiều em thiếu niên đi đơn thân.

Cuộc nghiên cứu của hội bất vụ lợi Migration Policy Institute ước tính rằng khoảng 39,000 trẻ em di dân dự kiến sẽ vào Mỹ bất hợp pháp mà không có người lớn đi kèm trong tài khóa năm nay, như thế sẽ là nhiều thứ nhì kể từ năm 2008.

Bản nghiên cứu dựa vào số liệu của Nha Hải Quan và Biên Phòng (USCBP) trong 5 tháng đầu tài khóa năm nay, khởi đầu từ ngày 1 tháng 10-2014, và kết thúc vào ngày 30-9-2015.

Nhiều trẻ em di dân bất hợp pháp này là từ El Salvador, Honduras và Guatemala — phần nhiều các em này sẽ về các cộng đồng dân Trung Mỹ tại Hoa Kỳ, như các quận Nassau và quận Suffolk ở Long Island, theo lời Marc Roseblum, tác giả bản nghiên cứu.

Các em tới đông như thế sẽ gây trở ngại cho các học khu và cho hệ thống y tế địa phương.

Phúc trình nói trong tài khóa năm qua, kết thúc vào ngày 30-9-2014, có 53,500 trẻ em di dân lậu vào Mỹ đơn thân.

Trong đó, có hơn 3,000 trẻ em vị thành niên được cho vào ở chung với thân nhân hay người bảo trơ5ợ ở Long Island, và làm nơi này trở thành nơi hàng đầu Hoa Kỳ đón nhận các em hồi năm ngoái.

Tính tới giờ trong tài khóa năm nay, đã có 12,065 trẻ em vị thành niên đơn thân được Bộ Nội An Mỹ cho định cư tạm, cho tới khi đưa các em về ở với thân nhân hay người bảo trợ. Trong số đó, có 620 em đã tới Long Island và thành phố New York tính tới tháng 2-2015 — có 178 em về ở quận Suffolk và 113 em về ở quận Nassau.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: