NEW YORK CITY, New York  – Nếu tiền nằm trong ba ưu tiên cao nhất của quí vị khi nói về việc làm thì tối thiểu quí vị phải hội đủ điều kiện để làm việc tại các khu vực như kỹ thuật hoặc cố vấn về quản trị.

226808-SILICON-VALLEY_600

Buổi họp mặt của ba ông “bự” ngành kỹ thuật, từ phải, xếp sòng của Twitter đang nói,
đồng sáng lập và giám đốc sản xuất của “Silicon Valley” lắng nghe. (Hình: Getty Images/Bloomberg)


CNN trích thuật theo dữ kiện của Glassdoor cho thấy các công ty kỹ thuật chiếm hầu hết 25 công ty trả lương cao nhất trong năm.

Tất cả công ty trong danh sách 25 công ty hàng đầu trả trung bình không dưới $140,000/năm, có nghĩa là hơn phân nửa nhân viên lấy về cao hơn thế khi gộp chung vừa tiền lương với tiền thưởng hoặc hoa hồng.

Phải công nhận là nhiều công ty trả cao nhất do dựa vào khu vực nơi có mức sống quá đắt đỏ như Silicon Valley và New York City.

Nhưng mức trả trung bình trên $100,000 là chuyện hiếm hoi, bất kể công ty có trụ sở đặt ở nơi đâu.

Động cơ mạnh nhất để lãnh được chi phiếu “bộn bạc” đó, đòi hỏi người nhân viên phải có nhiều tài năng và học vấn tốt.

Ông Andrew Chamberlain, kinh tế gia trưởng của Glassdoor, nói: “Chỉ trong khu vực kỹ thuật chúng ta mới thấy những đồng lương chưa từng thấy, vì ở đó trận chiến thu hút tài năng vẫn là hoạt động hàng đầu.”

Trong 25 công ty hàng đầu, trả cao nhất là A.T. Kearny với lương $143,620 và $167,534 nếu tính luôn tiền thưởng hoặc hoa hồng.

Con số này ở Broadcom, công ty đứng hạng 25 trong bảng, là $130,000 và $140,000.

Toàn bộ danh sách 25 công ty kể theo thứ tự từ nơi trả cao nhất trở xuống gồm A.T. Kearny, Strategy&, Juniper Networks, McKinsey & Company, Google, Vmware, Amazon Lab126, Boston Consulting Group, Guidewire, Cadence Design Systems, Visa, Facebook, Twitter, Box, Walmart eCommerce, SAP, Synopsys, Altera, Linkedln, Cloudera, Salesforce, Microsoft, F5 Networks, Adobe, và Broadcom.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: