Danh sách do Forbes vừa công bố có đến 1.645 tỷ phú trên toàn cầu, trong đó có 123 nhân vật kiếm được hàng trăm tỷ USD từ lĩnh vực kinh doanh công nghệ.

 

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: