Miến Điện đang hồi phục sau hơn 5 thập niên bị cô lập về chính trị và kinh tế dưới thời chế độ quân nhân độc tài.

Ngân hàng Thế giới đã đồng ý tài trợ cho dự án xây dựng một nhà máy phát điện ở Miến Điện, nơi mà hơn 70% dân chúng không có điện.

Tổ chức cho vay toàn cầu này hôm thứ ba quyết định cung cấp khoản cho vay không tính lãi 140 triệu đô la để giúp nâng cấp nhà máy điện đã xây từ nhiều thập niên trước

trong tiểu bang Mon ở miền đông.

Qua việc thay các tuộc bin cũ, ngân hàng này hy vọng nhà máy có thể tăng 250% sản lượng điện, đủ để thỏa mãn phân nửa nhu cầu điện vào giờ cao điểm của tiểu bang.

Miến Điện đang hồi phục sau hơn 5 thập niên bị cô lập về chính trị và kinh tế dưới thời chế độ quân nhân độc tài.

Một chính phủ mới, trên danh nghĩa là chính phủ dân sự, đã lên nắm quyền năm 2011 và bắt đầu thực hiện một loạt các biện pháp cải cách chính trị và kinh tế.

Sau đó, Ngân hàng Thế giới và các nước trên thế giới đã giao tiếp lại với Miến Điện và bắt đầu nới lỏng các biện pháp chế tài đối với quốc gia Đông Nam Á này.

VOA
binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: