Hệ thống tiệm Wal-Mart hôm Thứ Tư đã nhận tội vì đã đổ rác độc hại tại California, đổ chất ô nhiễm — như thuốc trừ sâu rầy, phân bón, sơn… — từ các tiệm Walmart vào hệ thống nước cống các thành phố California. Trong thương lượng nhận tội, công ty sẽ trả hơn 81 triệu đôla, trong đó cũng bồi thường cho cáo buộc tương tự ở tiểu bang Missouri. Năm 2010, Wal-mart cũng đồng ý án phạt 27.6 triệu đô về cáo buộc tương tự ở California. (Photo AVB)

Theo vietbao online

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: