Visa nhập cảnh VN cho Thường trú nhân/Quốc tịch Mỹ.

Thường trú nhân hay ngươì có QT Mỹ nếu không sử dụng VN passport khi nhập cảnh VN đều phải xin visa VN để nhập cảnh vào VN.

Người có thẻ xanh khi về Việt Nam có cần xin visa không?

– Nếu đương sự sử dụng VN passport còn hiệu lực để nhập cảnh VN thì không cần xin visa.

– Nếu đương sự không còn VN passport hoặc VN passport đã hết hạn thì có thể renew VN passport để nhập cảnh VN thì không cần xin visa.

– Nếu đương sự không còn VN passport và không muốn renew VN passport thì phải xin visa loại sổ để nhập cảnh VN. Hoặc xin Giấy miễn thị thực cùng với thẻ xanh hoặc US passport.

Vào đây để renew VN passport hoặc xin visa THỦ TỤC LÃNH SỰ CHO NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ TẠI HOA KỲ

– Tại cửa khẩu xuất nhập cảnh (Hoa Kỳ -VietNam) bạn đưa thẻ xanh và VN passport, hoặc US passport và VN passport thì viên chức hải qua sẽ biết rằng bạn có đủ tư cách pháp lý để xuất/nhập cảnh vào HK và VN mà không cần xin visa nhập cảnh.

Chú ý: Người có thẻ Xanh nếu về VN dưới một năm thì không cần Re-Entry Permit.

Trường hợp Thường trú nhân chưa nhận được thẻ xanh: Có 2 trường hợp

1/. Người vào Mỹ theo diện di dân chưa có thẻ Xanh

Đương đơn là di dân, ngay khi nhập cảnh vào phi trường đầu tiên của nước Mỹ đã được đóng dấu thị thực nhập cảnh có hình oval. Con dấu này được xem là thẻ xanh có giá trị một năm kể từ ngày nhập cảnh. Do vậy không thể nói là đương đơn chưa có thẻ xanh. Trong trường hợp có việc khẩn cấp, đương đơn lúc này với tư cách là thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ có thể sử dụng tạm passport có đóng dấu nhập cảnh như là thẻ xanh 1 năm để về Việt Nam trong thời gian ngắn. Đương đơn có thể quay về Việt Nam trong nhiều lần với điều kiện là thời hạn của thẻ xanh vẫn còn hiệu lực.

Vì đương đơn sử dụng VN passport còn hiệu lực nên không cần xin visa nhập cảnh VN.

2/. Người vào Mỹ theo diện Fiancé (e): Có hai trường hợp:

a/. Nếu chưa có thẻ xanh thì phải dùng giấy Advance Parole (I-131) để trở lại Mỹ. Vì Passport Việt Nam còn hạn nên không cần xin Visa của VN.

b/. Đã có thẻ xanh 10 năm hoặc thẻ Xanh 2 năm (Conditional Resident) thì có thể dùng thẻ Xanh này để trở lại Mỹ nhưng thẻ này phải còn hiệu lực ít sáu tháng. Xin nhớ Conditional Resident chỉ có hai năm hiệu lực. Nếu xin Re-Entry Permit (I-131) thì Re-Entry Permit chỉ có thời hạn hiệu lực bằng thời hạn hiệu lực trên thẻ Xanh. Nếu passport Việt Nam còn hiệu lực thì không cần xin Visa của Việt Nam.

Thường trú nhân du lịch ở các nước khác:

Những người có thẻ Xanh muốn đi các nước khác (ngoài nước VN) thì phải xin Visa của nước đó và mỗi nước có một luật lệ khác nhau, có nước đòi phải có Re-Entry của Mỹ thì họ mới cấp visa, có nước chỉ cần có VN passport là họ cấp visa. Dĩ nhiên ở nước nào trở về Mỹ cũng có thể dùng thẻ Xanh để trở lại Mỹ được miễn là thời gian ở ngoài nước Mỹ không quá một năm.

I-131, Application for Travel Document

Gia hạn visa VN khi đang ở VN

Nếu người có QT Mỹ hoặc thường trú nhân đang ở VN mà sắp hết hạn visa nhưng muốn ở VN thêm thì phải xin gia hạn visa. Đương đơn phải đến Phòng quản lý xuất nhập cảnh của tỉnh hoặc thành phố nơi đương đơn đăng ký tạm trú để xin gia hạn visa.

Trong trường hợp sử dụng giâý miễn thị thực thì ngày hết hạn visa dựa vào ngày mà viên chức hải quan VN ghi trong hộ chiếu. Ngươì sử dụng giấy miễn thị thực vẫn phải xin gia hạn visa dù giấy miễn thị thực còn hạn.

 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!