Một quan chức cấp cao cho biết, kể từ tháng 11, Trung Quốc sẽ bắt đầu giảm bớt cách làm ăn đã có từ nhiều chục năm qua, sử dụng nội tạng của các tù nhân bị hành quyết để cấy ghép cho người khác.

Trung Quốc là nước duy nhất trên thế giới vẫn còn sử dụng nội tạng lấy từ các tử tù một cách có hệ thống để cấy ghép, một cách làm bị quốc tế lên án.

Nhiều người Trung Quốc xem chuyện này là cách để các phạm nhân chuộc tội.

Nhưng nhiều quan chức hồi gần đây đã lên tiếng chống lại thói quen này, vì nó làm “hoen ố bộ mặt của Trung Quốc.”

Ông Hoàng Khiết Phu, Vụ trưởng Vụ Cấy ghép Nội tạng, Bộ Y tế Trung Quốc hôm thứ Năm nói với hãng tin Reuters rằng rồi đây chính quyền sẽ thực thi quy luật chỉ sử dụng nội tạng của những người tình nguyện.

Ông tin rằng trong tương lai tất cả các bệnh viện Trung Quốc có giấy phép cấy ghép nội tạng sẽ từ bỏ cách sử dụng nội tạng của tù nhân.

Nguồn: Reuters,

Posted by vincent

: