Phi thuyền thám hiểm Hằng Nga-3 chuẩn bị được phóng đi từ Trung tâm Phóng Phi thuyền Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, 1/12/2013

Truyền thông nhà nước cho hay Trung Quốc vừa đáp thành công một phi thuyền thám hiểm xuống mặt trăng, một cuộc “đáp nhẹ” xuống nguyệt cầu lần đầu tiên sau gần 4 thập niên.

Phi thuyền Chang’e-3 (Chị Hằng-3) đã được phóng đi từ Trung tâm Phóng Phi thuyền Tân Xương thuộc tỉnh Tứ Xuyên ở miền tây nam Trung Quốc hồi đầu tháng này. Phi thuyền mang theo một xe tự hành thám hiểm mặt trăng tên là Jade Rabbit (Thỏ Ngọc).

Thỏ Ngọc sẽ tách ra khỏi phi thuyền đáp và bắt đầu công cuộc thám hiểm khoa học trên mặt trăng trong 3 tháng.

Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới đáp được thiết bị xuống mặt trăng, sau Hoa Kỳ và Liên Xô cũ. Lần đáp thiết bị xuống nguyệt cầu gần đây nhất là vào năm 1976.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: