Vào năm tới, Donald Trump sẽ giảm 49% nhập cư hợp pháp kể từ khi trở thành tổng thống. Điều đó sẽ có tác động đáng kể cho sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia, theo một phân tích mới. Việc cắt giảm nhập cư hợp pháp đã có một số loại và có vẻ như chính quyền Trump chưa hoàn thành việc hạn chế nhập cư.

Giảm nhập cư hợp pháp gây hại nhất cho người tị nạn, người sử dụng lao động và người Mỹ muốn sống với vợ / chồng, cha mẹ hoặc con cái của họ, nhưng nó cũng ảnh hưởng đến đất nước, lực lượng lao động trong tương lai và tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng lực lượng lao động trung bình hàng năm, một thành phần quan trọng của tăng trưởng kinh tế quốc gia, sẽ thấp hơn khoảng 59% do chính sách nhập cư của chính quyền, nếu các chính sách này tiếp tục, theo một phân tích từ Quỹ Chính sách Quốc gia Hoa Kỳ. Tăng trưởng kinh tế là rất quan trọng để cải thiện mức sống, điều đó có nghĩa là mức độ nhập cư hợp pháp thấp hơn mang lại những hậu quả đáng kể cho người Mỹ.

Nhập cư ít hơn có khả năng kìm hãm sự phục hồi kinh tế của Mỹ từ Covid-19. Các nhà kinh tế tại Đại học Oxford và Citi kết luận rằng nếu không có người nhập cư đóng góp vào số lượng và chất lượng cung ứng lao động, phần lớn tăng trưởng kinh tế mà Mỹ đã thấy trong giai đoạn 2011-2016 sau cuộc suy thoái kinh tế cuối cùng sẽ không xảy ra.

Các nhà kinh tế học Pia Orrenius và Chloe Smith của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas nhận thấy rằng nếu không có người nhập cư, nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ phải vật lộn để phát triển. Các nhà kinh tế đã viết rằng, tăng trưởng lực lượng lao động chậm là sản phẩm của một số yếu tố – sự già hóa của dân số Hoa Kỳ, những người bùng nổ trẻ em về hưu và tỷ lệ sinh giảm. Tuy nhiên, một yếu tố khác là nhập cư. Người nhập cư và con cái của họ đã đóng góp hơn một nửa tăng trưởng lực lượng lao động trong hai thập kỷ qua. Nền kinh tế mở rộng với sự tăng trưởng trong lực lượng lao động và năng suất của nó. Do sự nghỉ hưu của những người bùng nổ trẻ em và già hóa dân số nói chung, nhập cư sẽ đóng một vai trò thậm chí còn lớn hơn trong sự phát triển lực lượng lao động trong tương lai so với trước đây. Sự bù đắp vắng mặt làm tăng năng suất, do đó, nhập cư sẽ ít hơn, do đó, chuyển trực tiếp sang tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội chậm hơn.
Quỹ Quốc gia cho các dự án Chính sách Hoa Kỳ cho biết số lượng người nhập cư hợp pháp sẽ giảm 49% (hoặc 581.845) giữa năm tài chính 2016 và FY 2021 do chính sách của chính quyền Trump. (Từ tổng số tài chính năm 2016 là 1.183.505 xuống còn 601.660 trong năm tài chính 2021.) Chính quyền Trump đã giảm 49% nhập cư hợp pháp như thế nào mà không thay đổi luật nhập cư của Hoa Kỳ? Câu trả lời là bằng cách sử dụng các cơ quan hành pháp và hành chính, một số trong đó đang bị thách thức tại tòa án.

Dưới đây là đánh giá về tác động của các chính sách quản lý đối với các hạng mục nhập cư hợp pháp kể từ khi Donald Trump trở thành tổng thống.

Người thân ngay lập tức của Công dân Hoa Kỳ: Các thân nhân tức thời của Công dân Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ giảm hơn 50% từ năm tài chính 2016 đến năm 2021, nghĩa là khoảng 300.000 vợ chồng, con cái và cha mẹ của công dân Hoa Kỳ sẽ được đoàn tụ trong chính quyền Trump vắng mặt vào năm 2021 chính sách.

Ba chính sách chịu trách nhiệm lớn nhất cho sự suy giảm là lệnh cấm du lịch đối với các quốc gia chủ yếu là Hồi giáo, ngày 22 tháng 4 năm 2020, tuyên bố của tổng thống nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của cha mẹ của công dân Hoa Kỳ (và những người khác) và quy tắc buộc tội công khai được thiết kế chủ yếu để ngăn chặn di dân. Quy tắc phí công cộng mới có thể sẽ có hai tác động riêng biệt đến các con số, chủ yếu là đối với người thân trực tiếp và các loại ưu tiên gia đình, theo Jeffrey Gorsky, luật sư cao cấp tại Berry Appleman & Leiden và cựu luật sư của Bộ Ngoại giao. Gorsky cho biết trong một cuộc phỏng vấn, tác động trực tiếp nhất sẽ là sự từ chối gia tăng trên cơ sở phí công cộng. Nhưng ông nghĩ rằng các quy tắc phức tạp và số lượng lớn tài liệu mới sẽ làm chậm quá trình xử lý. Điều đó sẽ dẫn đến ít trường hợp làm cho nó thông qua đường ống, ông nói.

Người tị nạn (bao gồm Đạo luật Điều chỉnh Cuba): Số người tị nạn được thường trú (thẻ xanh) dự kiến ​​sẽ giảm đáng kể từ FY 2016 đến FY 2021. Người tị nạn nộp đơn và thường nhận được hộ khẩu thường trú (thẻ xanh) một năm sau khi đến ở Hoa Kỳ, có nghĩa là số người trở thành thường trú nhân chậm hơn một năm hoặc hơn. Tuyển sinh tị nạn hàng năm được xác định bởi tổng thống, mặc dù theo báo cáo, cố vấn cấp cao Nhà Trắng Stephen Miller, trên thực tế, đã xác định số lượng người tị nạn được nhận mỗi năm.

Trong năm 2020, chính quyền Trump đã thiết lập mức trần hàng năm cho người tị nạn thấp hơn 84% so với năm cuối cùng của chính quyền Obama (từ 110.000 xuống còn 18.000) và tính đến ngày 17 tháng 7 năm 2020, chỉ có 7.848 người tị nạn đã đến Hoa Kỳ ở Năm tài chính 2020.

Nhiều người tị nạn, những người chạy trốn khỏi chế độ bạo lực, đã tái định cư ở Maine, báo cáo Maria Sacchetti của Washington Post. Công nhân tại một nhà máy gạch đỏ có tên American Roots phải quyết định giữa một đại dịch có xảy ra hay không

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: