WASHINGTON – Viện nghiên cứu về di trú (Center for Immigration Studies) đã đưa ra kết quả cuộc nghiên cứu mới, cho thấy một hộ gia đình trung bình khi có chủ hộ là di dân sẽ làm chính phủ tốn thêm 41% phúc lợi trợ cấp xã hội.

Nghiên cứu này cho thấy hộ dân trung bình khi có chủ hộ là di dân (dù hợp pháp, hay bất hợp pháp) cũng làm tốn công quỹ 6,234 USD trợ cấp xã hội, tức là 41% cao hơn con số 4,431 USD trợ cấp cho một gia đình bản xứ Hoa Kỳ.

Nghiên cứu này theo sau một nghiên cứu trước đó của CIS cho thấy 51% hộ do di dân chủ hộ đã dùng ít nhất một chương trình trợ cấp xã hội.

Di dân sử dụng trợ cấp nhiều, không phải vì họ không làm việc, nhưng vì thường thì, họ không đủ học vấn cao và do vậy có lương thấp, theo lời Tổng quản trị CIS là Mark Krikorian, “và nếu Hoa Kỳ tiếp tục đón nhận nhiều di dân học kém, công quỹ sẽ tốn kém thêm vì phải trợ cấp xã hội.”

Một hộ di dân trung bình sử dụng thêm 33% trợ cấp tiền mặt, thêm 57% trợ cấp thực phẩm, và thêm 44% y phí Medicaid hơn là một hộ dân bản xứ. Chi phí gia cư tương đương với hộ dân bản xứ.

Ở mức 8,251 USD, hộ do di dân chủ hộ từ Trung Mỹ và Mexico tốn tiền trợ cấp cao nhất so với bất kỳ hộ dân từ nơi khác vào Mỹ, tức là 86% tốn kém nhiều hơn hộ dân bản gốc Hoa Kỳ.

Hơn 24% hộ di dân có chủ hộ là một người bỏ ngang bậc trung học, trong khi con số này chỉ là 8% ở các hộ dân bản gốc Hoa Kỳ.

Thêm nữa, 13% hộ di dân có số con trung bình là 3 con hay nhiều hơn, trong khi chỉ 6% hộ dân bản gốc có số con đông như thế.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: