Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ trẻ khuyết tật cao nhất thế giới nhưng chưa được trang bị đầy đủ cho việc chăm sóc các em.

Giới chức nói có tới ba triệu người Việt bị phơi nhiễm chất da cam và một triệu người gặp vấn đề sức khỏe hàng ngày, với ít nhất 150 ngàn em nhỏ bị khuyết tật bẩm sinh.

Trẻ khuyết tật thường bị bắt nạt, bị phân biệt đối xử, theo bản phúc trình của Liên hợp quốc được công bố hôm thứ Năm tại Đà Nẵng.

Ngay trong nhà, thì việc chăm sóc trẻ khuyết tật cũng là một gánh nặng đối với gia đình.

Bản phúc trình của Liên hợp quốc nói rằng giải pháp là phải thay đổi thái độ đối với người khuyết tật và hỗ trợ các gia đình để người khuyết tật có thể hòa nhập xã hội thay vì bị tách riêng.

Unicef đã có chương trình thử nghiệm chăm sóc ban ngày dành cho trẻ khuyết tật tại Đà Nẵng. Nếu thành công, mô hình sẽ được phát triển rộng ra.

Việt Nam, quốc gia đã ký kết nhưng chưa phê chuẩn công ước Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật, cũng đang nghiên cứu việc thử nghiệm hỗ trợ các gia đình có trẻ khuyết tật vào năm tới.

Theo BBC Vietnamese

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: