Để theo dõi diễn biến tiến trình lịch visa hàng tháng, các thành viên đăng nhập vào đường link sau:

Nguồn: Theo dõi diễn biến tiến trình lịch visa

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

Join the forum discussion on this post
khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!