Các nhà đầu tư Trung Quốc chạy sang Kampuchea, 14/5/14

Theo tin từ Phnom Penh của ban tiếng Khmer đài VOA, Ðại sứ quán Trung Quốc đã trao một bức thư cho Bộ Ngoại giao Kampuchea, kêu gọi nhà chức trách bảo đảm an toàn cho công dân Trung Quốc chạy trốn bạo động ở Việt Nam.

Các cuộc biểu tình chống Trung Quốc về vấn đề Biển Ðông đã biến thành bạo động ở Việt Nam trong tuần này, khiến có tới cả ngàn người Trung Quốc chạy qua Kampuchea để tìm nơi an toàn.

Ông Koy Kuong, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Kampuchea, cho biết Kampuchea đã phụ trách việc bảo vệ an toàn cho những người đi lánh nạn.

Ông Keat Chantharith, một người phát ngôn của cảnh sát quốc gia Kampuchea, nói công dân Trung Quốc an toàn ở các khách sạn và nhà khách tại Phnom Penh, nơi cảnh sát đang để mắt trông nom họ.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: