Tổng Thống Donald Trump ngày thứ Năm thông báo sẽ từ bỏ nỗ lực đưa câu hỏi quốc tịch vào bản thống kê dân số 2020, nhưng thay vào đó sẽ thực hiện quyền hành pháp để hướng dẫn Bộ Thương Mại thu được con số ước tính về số lượng công dân Hoa Kỳ thông qua các phương pháp khác. 
“Tôi sẽ yêu cầu mọi cơ quan liên bang khác cung cấp cho Bộ Thương Mại các dữ liệu liên quan đến số lượng công dân và người không phải công dân tại Hoa Kỳ,” ông Trump nói trước các phóng viên. “Chúng tôi sẽ tổng hợp các dữ liệu để có con số chính xác về những người không phải công dân.” 


Tổng Thống Donald Trump rời buổi họp báo về câu hỏi trên thống kê dân số cùng Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr (giữa) và Bộ Trưởng Thương Mại Wilbur Ross tại Vườn Hồng Tòa Bạch Ốc chiều thứ Năm, 11 tháng 7, 2019. Trước đây ôngTrump từng vận động và yêu cầu đặt câu hỏi về tình trạng quốc tịch trong thống kê dân số năm 2020. Nay ông ra lệnh cho Bộ Thương Mại hãy thu thập những dữ kiện về quốc tịch của người dân bằng những cách thức khác. (Alex Wong/Getty Images)

Bộ Trưởng Tư Pháp Barr sau đó cũng xác nhận chính phủ không có cách nào để theo đuổi vụ kiện về câu hỏi quốc tịch, do đã đến lúc cần chuẩn bị cho việc thống kê. Tuy nhiên, ông Barr cũng thêm rằng, chính phủ sẽ tìm cách để các thông tin về số lượng công dân, thu được từ các cơ quan liên bang, sẽ được sử dụng trong quá trình phân chia địa hạt quốc hội.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: