Tìm hiểu ý nghĩa các ngày theo thứ tự của hồ sơ bảo lãnh.

1/. Ngày ưu tiên/Priority date là gì?
– Là ngày Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS nhận được hồ sơ xin bảo lãnh, có thể coi ngày này là ngày bảo lãnh.

2/. Ngày chấp thuận/Approval date là gì?
– Là ngày USCIS chấp thuận cho NBL được phép bảo lãnh. Sau ngày này, hồ sơ được chuyển sang Trung tâm Chiếu khán Quốc gia NVC, để giải quyết visa cho NĐBL. Hồ sơ được ký hiệu HCMxxxxxxxxxx (10 số kèm theo sau), do nơi này cấp. Thời gian từ ngày Priority date (Ngày ưu tiên) đến ngày Approval date (Ngày chấp thuận) là thời gian được trừ tuổi theo đạo luật CSPA.

3/. Ngày đáo hạn/Cut-off date là gì?
– Là ngày trong lịch visa bulletin hàng tháng. Rơi vào ngày 01, ngày 08, ngày 15, ngày 22 của các tháng trong năm: JAN, FEB, MAR, APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DEC.

4/. Ngày mở/Open date hồ sơ là gì?
– Là ngày NVC bắt đầu giải quyết hồ sơ. Khi ngày ưu tiên cách ngày đáo hạn ưu tiên của hồ sơ 6 tháng, NBL/NĐBL nên chủ động liên lạc địa chỉ email để NVC mở hồ sơ sớm.

5/. Ngày hoàn tất/Complete date là gì?
– Là ngày NVC nhận đủ các thủ tục: phí Bảo trợ tài chính và Bảo trợ tài chính, Civil Documents của NBL, Civil Documents của NĐBL, phí visa và đơn xin visa của NĐBL.

6/. Ngày phỏng vấn/Interview date là gì?
– Là ngày NĐBL đến Lãnh sự quán Hoa Kỳ để phỏng vấn xin visa. Khi lịch visa bulletin vượt qua ngày ưu tiên, NVC/LSQ sẽ lên lịch phỏng vấn cho những hồ sơ đã hoàn tất.

* Có thể tìm những ngày này trong các giấy tờ sau:

1/. I-797 được USCIS gửi cho NBL, hoặc thư thông báo Case number được  NVC gửi cho NĐBL.
2/. I-797.
3/.  Lịch visa bulletin hàng tháng.
4/. Ngày mà NVC gửi thư yêu cầu NBL/NĐBL làm giấy tờ.
5/. Gọi đến NVC kiểm tra hoặc gửi thư qua email.
6/. Thư gọi phỏng vấn.

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!