Reuters – Tiểu bang California có kế hoạch sẽ kiện Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ về những giới hạn tài chính của liên bang khi áp dụng cho các thành phố mà chính phủ Trump lên án ‘đã dung dưỡng cho di dân lậu’, theo lời phát ngôn nhân văn phòng Chánh Biện lý của California cho hay.

Vào tháng giêng năm nay, TT Trump đã ra một lệnh hành pháp rộng rãi nhắm vào các khoản tài trợ liên bang cho các thành phố bị cho là đã ‘dung dưỡng cho di dân bất hợp pháp’, các khoản tài trợ cho các hội đồng thành phố này khi họ cung cấp cho cảnh sát địa phương sẽ bị cắt giảm.

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ tìm cách áp đặt các điều kiện cho các cơ quan cảnh sát địa phương là nếu muốn được liên bang tài trợ, thì phải cho phép nhân viên liên bang được đến các nhà tù địa phương, cũng như nếu cảnh sát địa phương muốn thả ai đã vi phạm luật di dân, phải thông báo cho liên bang biết trước 48 tiếng.

Thành phố San Francisco đã đệ đơn kiện như thế vào cuối tuần qua, nói là ‘chính phủ liên bang đã sai khi dùng điều kiện tài trợ ngân sách ép buộc các cơ quan chức năng địa phương phải thi hành luật di dân quốc gia’

Photo Courtesy: Reuters

Trong đơn kiện của California có nội dung chống lại các điều kiện này, giống như nội dung của đơn kiện của San Francisco. Thành phố Chicago, vốn nằm trong danh sách các thành phố “dung dưỡng như thế”, cũng đã kiện chính phủ liên bang trong tuần qua.

Trong tuyên bố đưa ra hôm thứ hai 14/8, Chánh Biện Lý Xavier Becerra của California cho là “chính tiểu bang, chứ không phải liên bang, mới là nơi quyết định thích hợp nhất tài trợ ra sao cho các cơ quan cảnh sát địa phương, vì thế TT Trump lao vào một trận chiến sai rồi”

 

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: