WASHINGTON, D.C. (AP) – Thượng Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Năm, 13 Tháng Hai, thông qua một nghị quyết được sự hậu thuẫn lưỡng đảng, theo đó giới hạn quyền hành của Tổng Thống Donald Trump khi mở ra các cuộc hành quân nhắm vào Iran.


Tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ. (Hình: Mandel Ngan/AFP/Getty Images)

Nghị quyết này do Thượng Nghị Sĩ Tim Kaine (Dân Chủ, tiểu bang Virginia) đưa ra, nói rằng Tổng Thống Trump phải có được sự chấp thuận của Quốc Hội trước khi có thêm các biện pháp quân sự nhắm vào Iran.

Có bảy thượng nghị sĩ phía Cộng Hòa đã bỏ phiếu cùng đồng viện phía Dân Chủ để thông qua nghị quyết này, với 55 phiếu thuận và 45 phiếu chống.

Thượng Nghị Sĩ Kaine và những người ủng hộ nghị quyết nói rằng hành động này không nhắm vào Tổng Thống Trump mà là một sự tái xác nhận quan trọng về quyền hạn của Quốc Hội khi Hoa Kỳ tuyên chiến với quốc gia khác.

Ông Kaine xác nhận rằng tuy Tổng Thống Trump hay bất cứ tổng thống nào khác “phải luôn có khả năng bảo vệ Hoa Kỳ trước mọi cuộc tấn công, quyền hạn của phía Hành Pháp để mở ra một cuộc chiến ngưng lại đó. Một cuộc chiến để tấn công quốc gia khác đòi hỏi phải có cuộc tranh luận và bỏ phiếu tại Quốc Hội.”

Hạ Viện, hiện do phía Dân Chủ kiểm soát, hồi tháng qua thông qua một nghị quyết khác, không có tính cách ràng buộc pháp lý, về quyền hạn chiến tranh. Hạ Viện có thể bỏ phiếu về nghị quyết do Thượng Viện thông qua trong tháng này, theo lời Trưởng Khối Đa Số Dân Chủ tại Hạ Viện, Dân Biểu Steny Hoyer.

Tổng Thống Trump từng nói ông sẽ phủ quyết và Hạ Viện cũng như Thượng Viện sẽ cần có 2/3 số phiếu để hủy bỏ phủ quyết của ông Trump.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: