Thủ tục Cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp số 2 cho cá nhân.

Theo quy định hiện nay của Sở Di Trú Hoa Kỳ: Yêu cầu Lý lịch tư pháp số 2 đối với hồ sơ xin thị thực định cư và thị thực hôn phu (hôn thê).

. Cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: Sở Tư pháp tỉnh hoặc thành phố nơi đương đơn cư ngụ.

. Giấy tờ cần thiết:
1. Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (theo mẫu phía dưới – Mẫu đơn có tại Sở Tư Pháp tỉnh/TP nơi bạn cư ngụ).

2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

3. Sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú hoặc thẻ thường trú (bản sao kèm bản chính để đối chiếu) hoặc giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về nơi cư trú.

Trong trường hợp cá nhân ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch Tư pháp số 1 thì phải kèm: văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực hợp lệ và chứng minh nhân dân (bản sao kèm bản chính để đối chiếu) của người được ủy quyền. Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ nêu trên.

Cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Ngoài ra, người yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm lệ phí phải xuất trình các giấy tờ để chứng minh.

——————————-

Mẫu số 03/TT- Lý Lịch Tư pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2)

Kính gửi: ………………………………………………………….

1. Tên tôi là (a):………………………………
2. Tên gọi khác (nếu có):……………………….
3. Giới tính :……….
4. Ngày, tháng, năm sinh: …………/ ………/ ……………
5. Nơi sinh (b):………..
6. Quốc tịch:…………………….
7. Dân tộc:…………………..
8. Nơi thường trú (c):………..
9. Nơi tạm trú (d):………..
10. Giấy CMND/Hộ chiếu (e):…….Số:…
Cấp ngày…….tháng………năm…………..Tại:………
11. Số điện thoại/e-mail:

PHẦN KHAI VỀ CHA, MẸ, VỢ/CHỒNG
CHA    MẸ      VỢ/CHỒNG
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN
(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

Từ tháng, năm                  Nơi thường trú/ Tạm trú
đến tháng, năm                 Nghề nghiệp và nơi làm việc

Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):

Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (f): Số 1 [ ] Số 2 [X]

Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1): Có [ ] Không [ ]

Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp: 02 phiếu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

……….., ngày ……… tháng …… năm ………
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

 
Ghi chú:
(a) Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

(b) Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

(c)(d) Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

(e) Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

(f) Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.
Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

. Thời hạn giải quyết:
– 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định (tại Sở Tư pháp).

– Trường hợp hồ sơ cần xác minh nhiều nơi thì thời hạn không quá 15 ngày làm việc.

– Thời hạn cấp Phiếu lý lịch Tư pháp có thể trễ hạn so với quy định do phải xác minh tại các cơ quan hữu quan, Sở Tư pháp sẽ nhắn tin cáo lỗi và thông báo kết quả giải quyết hồ sơ qua Tổng đài tin nhắn.

. Lệ phí: Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp: 200.000đồng/lần/người.

Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh
– Địa chỉ: 141-143 Pasteur, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
– Số điện thoại: 08.22417287; (127).

Bấm vào link dưới đây để lấy mẫu đơn:
Lý lịch Tư pháp

 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

Join the forum discussion on this post
khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!