(VDT)- Theo thông cáo gửi báo chí của Ty cảnh sát Westminter, trong thời gian gần đây, có một nhóm người tìm cách gạt gẫm những người trong cộng đồng người gốc Việt. 

Những người trong hình trên bị nghi ngờ có thể áp dụng những cách gạt gẫm trong các khu vực Little Saigon.

Những người bị nghi đi tới và tiếp xúc với nạn nhân trong các nơi mua sắm giả vờ hỏi đường và gạt nạn nhân đưa tiền.
Những người bị nghi cũng đã từng dụ những nạn nhân coi bói và họ rất là thuyết phục.
Xin vui lòng liên lạc Ty Cảnh Sát Westminster nếu những người này đến tiếp xúc quý vị.

Nếu quý vị có những thông tin gì xin liên lạc:
Trung Sĩ D. Upstill (714) 548-3716 or DUpstill@westminster-ca.gov
Sĩ Quan Trực của Ty Cảnh Sát Westminster: (714) 548-3767
Thông tin ẩn danh có thể được đưa đến Orange County Crime Stoppers:
www.ocrimestoppers.org or 1-855-TIP-OCCS

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: