Trong bối cảnh thị trường EB-5 có nhiều bước tiến mới như đầu năm 2017, mới đây, Sở Di trú Mỹ USCIS vừa công bố thống kê về về hồ sơ EB5, đơn I-526 và I-829 trong 2 quý đầu năm 2017. Các báo cáo cho thấy một kết quả đáng ngạc nhiên cũng như sự thay đổi trong chiến lược của các nhà đầu tư.

Mẫu I-526

Số liệu thống kê hàng quý của Đơn xin nhập cư I-526 dành cho các nhà đầu tư nước ngoài cho thấy, trong quý 1 và 2 của đầu năm 2017, có hơn 6116 hồ sơ được nộp. Riêng tỷ lệ đơn I-526 được phê duyệt vẫn ở mức 93% và chỉ có 7 % đơn bị từ chối. Đáng ngạc nhiên là những đơn yêu cầu I-526 do các nhà đầu tư nộp đã được thông qua đại diện cho hơn một tỷ đô la đầu tư trực tiếp nước ngoài EB-5 (FDI).

Có thể thấy, số lượng đơn I-526 được xem xét trong 2 quý này đạt tỷ lệ cao nhất trong mọi năm và mặc dù đã có một số lượng lớn đơn I-526 được xem xét nhưng số đơn I-526 đang chờ phê duyệt cũng tăng khá nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Mẫu I-829

Kết quả thống kê từ đơn I-526 cho thấy một năm của chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5 đầy hứa hẹn. Riêng đơn I-829 của các doanh nhân để loại bỏ các điều kiện có sự gia tăng các phê duyệt I-829 giữa Q1 và Q2, thời gian xử lý hơi chậm hơn so với trung bình và đưa số đơn I-829 chờ phê duyệt tăng lên so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo USCIS

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: