SACRAMENTO – Thống Đốc Gavin Newsom đã ký luật giới hạn tỷ lệ tăng tiền thuê nhà mỗi năm là 5% cộng thêm lạm phát, cho tới ngày 1 tháng 1, 2030. Đạo luật mới ký hôm thứ Ba cũng cấm các chủ nhà trục xuất người thuê nhà mà không có lý do hợp lý, nghĩa là các chủ nhà sẽ không thể đuổi người thuê nhà để họ có thể tăng tiền đối với người thuê nhà mới.
Đạo luật mới của California được ban hành giữa lúc tiểu bang đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng thiếu nhà ở và nạn vô gia cư. Tình trạng tăng tiền nhà bất ngờ là một trong các nguyên nhân góp phần vào nạn vô gia cư ở tiểu bang.


Nhà mới đang được xây tại Los Angeles ngày thứ Ba, 8 tháng 10, 2019. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP) (Photo by FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images)

Đạo luật mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, 2020, nhưng sẽ áp dụng cho các khoản tăng tiền thuê nhà bắt đầu từ ngày 15 tháng 3, 2019, để ngăn không cho các chủ nhà “tranh thủ” tăng tiền thuê. Vào đầu năm nay, Oregon đã giới hạn tỷ lệ tăng tiền thuê nhà tại tiểu bang này là 7% cộng lạm phát. California và Oregon là 2 nơi duy nhất giới hạn tỷ lệ tăng tiền thuê nhà trên toàn tiểu bang.
California có khoảng 17 triệu người thuê nhà, và hơn phân nửa trong số này phải chi ít nhất 30% thu nhập của họ cho tiền thuê nhà. Tuy nhiên, đạo luật mới của California cũng có rất nhiều ngoại lệ, khiến đạo luật này dự kiến sẽ chỉ hỗ trợ được cho khảong 8 triệu người thuê nhà.

Luật mới không áp dụng cho các tòa nhà xây trong vòng 15 năm qua – một điều khoản được cho là nhằm khuyến khích các hãng địa ốc xây dựng thêm nhà mới. Luật cũng không áp dụng cho các ngôi nhà “single family home,” ngoại trừ các ngôi nhà thuộc sở hữu của các công ty hoặc các quỹ đầu tư địa ốc, và cả các ngôi nhà “duplex,” nơi người chủ cũng sống trong 1 trong các căn nhà tại đây.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: