Thành phố New York đã qua mặt Thung Lũng Silicon để trở thành thành phố đứng đầu về kinh doanh nhỏ theo nghiên cứu thường niên của Biz2Credit về Những Thành Phố Doanh Nghiệp Nhỏ Hàng Đầu tại Mỹ cho biết.

Thành phố San Jose, trung tâm của Thung Lũng Silicon, đã tụt xuống 4 bực trong danh sách. Các công ty kỹ thuật tại Thung Lũng Silicon vẫn đang phát đạt, nhưng các công ty phụ của nó thì đối diện với các thách thức của gia tăng. Chi phí đời sống tăng như hỏa tiễn tại Thung Lũng Silicon làm trở ngại lợi nhuận của nhiều công ty. Tiền thuê chỗ làm thương mại, chi phí nhà ở và lao động đã trì kéo các cơ sở kinh doanh không phải kỹ thuật một cách nghiêm trọng. Hơn nữa, thuế thì cao hơn tại California, nói chung.

Theo lịch sử của xứ đa văn hóa, New York là khu vực thành phố đa dạng, là tốt cho các chủ kinh doanh thuộc tất cả chủng tộc. Trong số 8.5 triệu người sống trong thành phố, hơn 1/3 là những người được sinh ở nước ngoài, tỉ lệ cao nhất trong hơn một thế kỷ, theo tài liệu từ Bộ Kế Hoạch Thành Phố của Thành Phố New York cho biết. Di dân đã mang tinh thần thương nghiệp và tinh thần làm việc siêng năng tới các vùng ven biển của Mỹ.

Đứng sau New York là Miami-Fort Lauderdale (hạng 2), Austin (hạng 3), San Jose (hạng 4), và Los Angeles (hạng 5).

Để thực hiện nghiên cứu này, Biz2Credit đã phân tích gần 30,000 cơ sở kinh doanh nhỏ với gần 250 nhân viên. Các công ty được ghi nhận trong nghiên cứu phải có hoạt động ít nhất 1 năm và doanh thu chưa tới 10 triệu đô la.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: