Nhiều tranh luận rằng luật cải cách hệ thống y tế được biết đến dưới tên ‘Obamacare’ có tốt cho nền kinh tế hay không.

Một phúc trình của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ (gọi tắt là CBO) tiên đoán rằng luật cải cách hệ thống chăm sóc y tế mới có thể làm cho lực lượng lao động của Mỹ bớt đi hơn 2 triệu việc làm toàn thời gian.

Phúc trình do CBO công bố có thể khơi dậy một cuộc tranh luận về vấn đề là luật cải cách hệ thống y tế được biết đến dưới tên “Obamacare” có tốt cho nền kinh tế hay không.

Phúc trình này nói rằng nếu kế hoạch chăm sóc sức khỏe không được gắn liền với tình trạng có việc làm, thì những người chọn đi làm sẽ giảm sút, trong khi một số những người tiếp tục đi làm có thể chọn giải pháp giảm bớt giờ làm việc của họ.

Dự kiến tổng cộng những giờ làm việc bị cắt giảm như thế sẽ tương đương với 2,5 triệu công việc toàn thời gian vào năm 2024.

Những người chỉ trích Obamacare, trong đó có nhiều thành viên của Đảng Cộng Hòa, nói rằng những kết luận trong phúc trình của CBO cho thấy rằng chương trình Obamacare rốt cuộc sẽ có tác động tiêu cực đối với nền kinh tế.

Tòa Bạch Ốc đã lên tiếng bênh vực Obamacare. Họ nói rằng phúc trình của CBO không trưng ra bằng chứng cho thấy việc làm bán thời gian đã tăng sau khi luật chăm sóc sức khỏe với giá phải chăng được áp dụng vào cuối năm ngoái.

Phúc trình này nói các hậu quả lâu dài của các biện pháp cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện vẫn chưa rõ rệt.

Phúc trình này nói theo thời gian, ngày sẽ càng có nhiều người hơn muốn chọn các giải pháp bảo hiểm y tế mới, và dự kiến số người đăng ký sẽ tăng mạnh trong năm 2015 và 2016.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: