Kinh tế Nhật Bản thêm nhức đầu: thương vụ bán lẻ Nhật Bản trong tháng 4-2013 đã giảm 0.1% so với năm trước, để còn 11.52 trillion yen (114 tỷ đôla), như thế là giảm 4 tháng liên tục, theo phúc trình của Bộ Kinh Tế, Thương Mại và Kỹ Nghệ. Chỉ lạc quan là thương vụ xe hơi tăng 1.2%, và là lần đầu tăng trong 8 tháng, nhưng thương vụ cơ khí nói chung đã giảm 4.8%, trong khi thương vụ nông sản, hải sản, lâm sản giảm 2.2%. (Photo AVB)
Theo vietbao online

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: