(TNO)  Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh việc thực hiện pháp quyền là động lực thúc đẩy cải cách kinh tế khi chủ trì hội nghị lần 6 của tiểu ban cải cách toàn diện Trung ương, theo Tân Hoa xã.

tapcanbinh_reutersÔng Tập Cận Bình nhấn mạnh thực hiện pháp quyền là động lực thúc đẩy cải cách kinh tế – Ảnh: Reuters

Ông Tập nhấn mạnh chủ trương đẩy mạnh pháp quyền đã được thông qua tại hội nghị trung ương (TƯ) lần 4 diễn ra tuần trước, chính là sự hoàn thiện chủ trương đã được đề ra từ hội nghị TƯ lần 3 khóa 18. Cải cách toàn diện yêu cầu đảm bảo pháp quyền, thúc đẩy pháp quyền cũng là đáp ứng nhu cầu của cải cách toàn diện.

Tại hội nghị diễn ra ngày 27.10 của tiểu ban cải cách toàn diện TƯ đã thông qua báo cáo “Lấy ý kiến và kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện thí điểm khu mậu dịch tự do Thượng Hải”. Theo ông Tập, việc đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thí điểm mô hình kinh tế này được xem là trọng tâm trong quá trình cải cách toàn diện Trung Quốc trên lĩnh vực kinh tế.

Khu vực tự do mậu dịch Thượng Hải được thành lập ngày 29.9.2013, sau quyết định của hội nghị TƯ lần 3, với chủ trương chuyển đổi chức năng của chính phủ trong việc điều hành nền kinh tế, bước đầu thăm dò mô hình đổi mới kinh tế, đẩy mạnh công tác cải cách trong lĩnh vực tài chính dịch vụ, tạo ra những kích thích mới cho nền kinh tế.

Việc thực hiện mô hình này được đánh giá là bước đi cơ bản trong việc cải cách toàn diện của nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới. Một số chuyên gia đã nhận định, ông Tập đang có những bước đi giống người tiền nhiệm Đặng Tiểu Bình, khi dùng các đặc khu kinh tế để thúc đẩy kinh tế Trung Quốc vào cuối thập niên 70 của thế kỷ 20.

Như vậy, sau hội nghị TƯ lần 4, đổi mới chính trị được thể hiện qua việc đề cao vai trò của pháp quyền trong điều hành đất nước, bên cạnh đó, tư tưởng này còn được người đứng đầu Trung Quốc coi như động lực thúc đẩy toàn diện cải cách kinh tế. Một lần nữa, Tập Cận Bình muốn thay đổi toàn diện chính trị, kinh tế thông qua hàng loạt các biện pháp nhằm nâng cao vai trò, khả năng lãnh đạo đất nước của chính phủ do ông đứng đầu.

 Minh Mẫn

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!