Thủ tục xin việc ở Mỹ
Thủ tục xin việc ở Mỹ. • Sử dụng computer, và Internet là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, nhất là ở Mỹ. Hầu hết các công ty đều đăng tuyển dụng online hoặc thông qua các agent (nộp ...