Khi đã quá mệt mỏi mà hàng xóm sát vách vẫn còn để âm lượng tivi ở mức lớn nhất lúc 3 giờ sáng, cái khát khao rời khỏi khu nhà sinh viên lại bùng cháy. Nhưng bạn có nên ...