American Honors – Con đường chuyển tiếp vào  trường Đại Học danh tiếng tại Mỹ
Chương trình American Honors tạm hiểu là chương trình tài năng Mỹ của nhóm các trường Đại Học Cộng Đồng (ĐHCĐ) top đầu của Mỹ. Sinh viên khi theo học chương trình này sẽ được công nhận tín chỉ rộng ...