Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng có quá nhiều người Mỹ “đang làm việc cực khổ hơn bao giờ hết” mà chỉ đủ để sống qua ngày.

Trong diễn văn hàng tuần phát thanh hôm nay, ông Obama nói rằng xu thế này cần được đảo ngược để phát triển một nền kinh tế “phục vụ cho mọi người, chứ không chỉ cho một số nhỏ những người may mắn.”

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông muốn làm việc với Quốc hội để đạt được mục tiêu đó, nhưng ông sẽ thực hiện “những bước không cần thông qua những hoạt động lập pháp” để nới rộng cơ hội cho người dân.

Ông nói rằng ông đã ra lệnh cải cách toàn bộ các chương trình dạy nghề để bảo đảm là người dân học hỏi được những kỹ năng mà các công ty cần tới và giới thiệu những người học nghề tới những công ty đang cần thuê người ngay.

Tổng thống Obama cho biết ông đã chỉ thị cho Bộ Tài chánh thiết lập một chương trình tiết kiệm hưu trí mới, gọi là “my-RA”, để người lao động Mỹ có thể bắt đầu để dành tiền cho lúc về hưu.

Các nhân vật thuộc đảng Cộng hòa nói rằng ông Obama vượt quá quyền hạn khi thực hiện những hành động đó mà không thông qua quốc hội.

Trong bài diễn văn hàng tuần của phe Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Richard Burr đã đặt trọng tâm vào một vấn đề của Bộ Cựu Chiến binh là tình trạng ứ đọng của đơn xin trợ cấp mất năng lực làm việc. Ông nói rằng số đơn chưa được giải quyết tuy đã giảm nhưng vẫn còn ở mức quá cao và các cựu quân nhân vẫn phải đối mặt với những sai sót trong việc xét đơn.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: