Bộ trưởng Nông Nghiệp Hoa Kỳ Tom Vilsack cho các ký giả biết: “TT Obama sẽ đưa tín hiệu hy vọng là chính phủ liên bang sẽ làm mọi chuyện trong khả năng để làm giảm gánh nặng cho nhiều giới bị hạn hán hoành hành”.

Hôm thứ sáu 14/2 TT Obama đã đến San Joaquin Valley của California, với việc tập trung vào biện pháp khắc phục nạn hạn hán trầm trọng nhất từ trên 1 thế kỷ qua tại đây.

Ông Obama nói chuyện về đề tài thay đổi khí hậu toàn cầu và như trong bài Diễn Văn Liên Bang mới đây, ông Obama cho biết sẽ dùng quyền hành pháp của ông đề giúp đỡ ngay giới nhà nông và những người chăn nuôi đang bị khốn đốn vì hạn hán.
Ông Obama đi thăm một trang trại gần Fresno và nói chuyện với nhiều nông gia và nhiều viên chức địa phương. Các nhà khoa học cho biết nạn hạn hán tệ hại nhất của thế kỷ ở California đang bước qua năm thứ ba liên tiếp.
California đang trải qua nạn hạn hán trầm trọng nhất từ trên 1 thế kỷ qua. Photo Courtesy:Reuters
Bộ trưởng Nông Nghiệp Hoa Kỳ Tom Vilsack cho các ký giả biết: “TT Obama sẽ đưa tín hiệu hy vọng là chính phủ liên bang sẽ làm mọi chuyện trong khả năng để làm giảm gánh nặng cho nhiều giới bị hạn hán hoành hành”.
Được biết TT Obama loan báo giúp ngay 100 triệu đô la cho giới chăn nuôi và 50 triệu đô la hỗ trợ những năm thua lỗ vì thời tiết của giới này. Ngoài ra 15 triệu đô la cũng được tháo khoáng ngay để giúp cho những vùng bị hạn hán nặng nề nhất.
vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: