WASHINGTON (WP)Trong buổi lễ trưa Thứ Năm ở vườn hồng tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Obama đã loan báo sự chỉ định ông James B. Comey, một nhân vật đảng Cộng Hòa,  làm giám đốc FBI.

Tổng Thống Obama từ tòa Bạch Ốc bước ra vườn hồng cùng với giám đốc FBI Robert Mueller và giám đốc được chỉ định James Comey (giữa). (Hình: Win McNamee/Getty Images)

Nếu được Thượng Viện chấp thuận, ông Comey sẽ thay thế ông Robert S. Mueller II đã giữ chức vụ từ 12 năm, trước vụ tấn công khủng bố 9/11, lâu hơn nhiệm kỳ tối đa bình thường 2 năm.

Tổng Thống Obama ca ngợi sự phục vụ của Mueller là “đã giúp cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn”.

Tổng Thống cũng tán dương Comey là người “có sứ mệnh thi hành công lực ở trong máu”. Ông Comey, 52 tuổi, cùng làm việc với Mueller ở bộ Tư Pháp thời Tổng Thống George W. Bush và đã có lúc là quyền Bộ Trưởng Tư Pháp. Ông được coi là người mạnh mẽ bảo vệ luật lệ và năm 2004 đã định từ nhiệm khi nêu lên sự quan tâm về lệnh theo dõi điện tử mà ông coi là bất hợp pháp.

Nếu dược Thượng Viện chấp nhận, James Comey sẽ phụ trách cơ quan FBI vào lúc chính quyền Hoa Kỳ đang bị đặt vấn đề về chương trình do thám công dân Mỹ và ngoại quốc. (HC)

Theo nguoiviet online

 

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: