Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng ông muốn năm 2014 là “một năm đột phá cho nước Mỹ” với việc tạo ra “những công ăn việc làm tốt với đồng lương tử tế” và mang lại cho dân Mỹ “một cơ hội công bằng để tiến tới.”

Trong diễn văn hàng tuần phát thanh hôm nay, ông Obama cho biết ông muốn làm việc với Quốc hội trong năm nay để lấy lại thêm những công ăn việc làm đã bị mất vì vụ suy thoái kinh tế hoặc vì sự cạnh tranh của nước ngoài.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng khi nào Quốc hội không chịu hành động, ông sẽ tự hành động để mang lại cơ hội cho những người sẵn sàng làm việc.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: