Cựu trung sĩ Lục quân Mỹ Rebekah Havrilla điều trần trước tiểu ban đặc trách về nhân sự thuộc Ủy ban quân vụ thượng viện về vấn đề tấn công tình dục trong quân đội

Bộ Quốc phòng cho biết những báo cáo về tấn công tình dục trong quân đội đã tăng lên gần 50% trong năm tài khóa vừa qua.

Số liệu mới nhất từ Bộ Quốc phòng cho thấy có hơn 3.500 đơn tố cáo trong 3 quý đầu tiên của năm tài khóa từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 6 năm 2013. Năm ngoái đã có khoảng 2.400 báo cáo về tấn công tình dục.

Tấn công tình dục được nêu trong báo cáo là cưỡng hiếp, tình dục nam giới hay những kiểu quan hệ tình dục không mong muốn khác. Không có báo cáo về quấy rối tình dục.

Dữ liệu không cho biết liệu sự gia tăng đột biến số lượng những báo cáo tấn công tình dục thể hiện sự gia tăng những vụ tấn công tình dục hay là sự gia tăng trong hoạt động báo cáo, hoặc là cả hai.

Các quan chức Bộ Quốc phòng nói số liệu mới cho thấy người ta sẵn sàng lên tiếng tố giác những vụ tấn công nhờ những cải tiến trong hệ thống quân đội nhằm xử lý những vụ việc.

 

 

 

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: