Sở thuế IRS đã phạm một số sai lầm với chương trình kích thích kinh tế, và bây giờ chú Sam đang yêu cầu một số người nhất định gửi lại khoản thanh toán hoặc ngân phiếu của họ đã nhận.

Ảnh minh họa

Kể từ khi Đạo luật CARES thông qua và hứa trả các khoản thanh toán cứu trợ coronavirus lên tới 1.200 đô la cho 1 người lớn cho hàng triệu người Mỹ, mọi người đã có câu hỏi – những ai đủ điều kiện, cho đến cách bạn theo dõi kiểm tra ngân phiếu kích thích của bạn và bạn làm gì làm nếu thanh toán sai số tiền hoặc được gửi đến tài khoản ngân hàng sai.

Gần đây, IRS đã cố gắng làm rõ một trong những vấn đề khó hiểu hơn: Bạn nên làm gì nếu ngân phiếu cứu trợ được cấp cho người chết?

Thông tin không rõ có bao nhiêu góa phụ và các thành viên khác trong gia đình của những người đã chết gần đây đang ở trong tình huống này. Nhưng vào ngày 6 tháng 5, IRS đã thêm ngôn ngữ mới vào trang câu hỏi thường gặp về Thanh toán Tác động Kinh tế (ngân phiếu kích thích kinh tế), nói rằng những người đã chết không đủ điều kiện thanh toán.

Trong thực tế, ngân phiếu phát hành cho người chết được cho là được gửi lại hoặc hoàn trả. Ở đây, chính xác những gì IRS nói:

Khoản thanh toán được thực hiện cho người đã chết trước khi nhận được khoản thanh toán phải được trả lại cho IRS bằng cách làm theo các hướng dẫn trong phần hỏi đáp về việc trả nợ. Trả lại toàn bộ Khoản thanh toán trừ khi Thanh toán được thực hiện cho người đăng ký chung và một người phối ngẫu chưa chết trước khi nhận được Khoản thanh toán, trong trường hợp đó, bạn chỉ cần trả lại phần Thanh toán được thực hiện trên tài khoản của người quá cố. Số tiền này sẽ là 1.200 đô la trừ khi thu nhập gộp được điều chỉnh vượt quá 150.000 đô la.

Điều khoản mới nêu rõ rằng các khoản thanh toán kích thích cho người chết nên được trả lại có thể gây bất ngờ. Như TIỀN đã báo cáo trước đây, hàng chục ngàn khoản thanh toán kích thích tương tự đã bị gửi nhầm cho người chết trong cuộc Đại suy thoái, có thể là do sự chậm trễ trong báo cáo về cái chết cho các cơ quan chính phủ. Trước đó, có rất ít hoặc không có nỗ lực nào từ phía IRS để lấy lại các khoản thanh toán cho người chết. Hơn nữa, trong những tuần gần đây, nhiều chuyên gia về thuế và pháp lý đã có ấn tượng rằng năm 2020 các khoản thanh toán kích thích gửi đến người chết có lẽ sẽ không phải trả lại.

Bây giờ IRS đang nói khác. Mặc dù vậy, vẫn chưa rõ điều gì sẽ xảy ra nếu khoản thanh toán kích thích không đủ điều kiện không được trả lại cho IRS.
Ai khác không đủ điều kiện để kiểm tra kích thích?
Kể từ ngày 6 tháng 5, IRS cũng làm rõ rằng một vài nhóm người khác không đủ điều kiện nhận các khoản thanh toán kích thích và phải trả lại mọi khoản thanh toán như vậy: những người bị giam giữ và những người ngoại quốc (hay không phải là công dân) không phải là thường trú nhân hoặc thường trú nhân không đủ điều kiện.

Chính xác, những người được coi là bị giam giữ cho các mục đích của IRS – và do đó không đủ điều kiện nhận 1.200 đô la, và có nghĩa vụ phải trả lại số tiền mà nó đã nhận được – có thể phức tạp. Những người đã ở tù khi Đạo luật CARES thông qua nhưng bây giờ đủ điều kiện miễn phí? Đây là những gì IRS nói liên quan đến vấn đề này và có lẽ bạn sẽ cần một kế toán viên để giải quyết vấn đề này: Một người bị tống giam nếu người đó được mô tả trong một hoặc nhiều điều khoản (i) đến (v) Mục 202 (x) (1) (A) của Đạo luật An sinh Xã hội (42 USC § 402 (x) (1) (A) (i) đến (v)).

Nếu bạn không phải là công dân Hoa Kỳ, IRS coi bạn là người ngoại quốc. Ngườinhập cư không có giấy tờ, không đủ điều kiện để nhận. (Lưu ý rằng một số quỹ cứu trợ coronavirus độc lập đang cung cấp viện trợ khẩn cấp cho những người thuộc nhóm này.) Thường trú nhân chỉ đủ điều kiện thanh toán nếu họ có số An sinh Xã hội hợp lệ và được IRS coi là đủ điều kiện có thẻ xanh và / hoặc đã sống ở Hoa Kỳ ít nhất 31 ngày trong năm nay và 183 ngày trong ba năm trước.

Nếu IRS nói rằng bạn không đủ điều kiện để kiểm tra kích thích nhưng dù sao bạn hoặc ai đó trong gia đình bạn đã nhận được khoản thanh toán, cơ quan này mong bạn trả lại.

Hãy lưu ý rằng, theo ngôn ngữ IRS, ngay cả những người đã chết rất gần đây có thể không đủ điều kiện. Nếu vợ / chồng hoặc thành viên gia đình của bạn chết bất cứ lúc nào trước khi bạn nhận được khoản thanh toán – thậm chí trước một ngày – về mặt kỹ thuật, IRS nói rằng người này không đủ điều kiện và phải trả lại tiền.

Mặt khác, IRS nói rằng công dân Hoa Kỳ sống ở nước ngoài đủ điều kiện nhận thanh toán kích thích và những người sống ở các lãnh thổ của Hoa Kỳ, như Puerto Rico, đảo Guam và Hoa Kỳ Samoa, thường đủ điều kiện nhận thanh toán.

Làm thế nào để trả lại kiểm tra kích thích cho người đã chết
Ngoài những giải thích mới về người chết và người bị giam giữ không đủ điều kiện thanh toán, IRS có một mục mới trong trang Câu hỏi thường gặp về thanh toán kích thích kinh tế (Q41) giải thích cách trả lại séc kích thích kinh tế.

Về cơ bản, nếu bạn nhận được một tờ ngân phiếu kích thích từ Bộ Tài chính và nó đã được gửi, bạn nên viết thư VOID trên mặt sau, và gửi lại Sở thuế IRS.

Nguồn https://money.com/stimulus-check-deceased-return-to-irs/?utm=newsbreak

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: