index

Nếu bạn nhận một email với bất cứ nội dung nào từ Sơ Thuế IRS, thì chắc chắn đó là điện thư giả mạo, vì Sở Thuế IRS không bao giờ gửi điện thư, gọi phone hay nhắn tin trên online cho bất cứ ai.

Dạng lừa đảo mới mà IRS hôm thứ năm 22/9 muốn cảnh báo dân chúng là một điện thư giả danh IRS yêu cầu bạn phải trả một món tiền nào đó có liên quan đến chương trình Obamacare.

Điện thư giả này hay kèm theo một attachment là một bản khai giả CP2000 cho thuế năm 2015. Chuyện này có nghĩa là Sở Thuế IRS nhận thông tin qua trung gian của ai đó báo cho biết con số lợi tức bạn đã khai là không khớp.

Nhưng IRS cho hay CP2000 chỉ được gửi qua hòm thư thông thường, không bao giờ qua email cả. Hồ sơ giả CP2000 này cho hay đương sự thiếu tiền thuế cho IRS và có đính kèm theo bao thư mã số 105C để khổ chủ gửi tiền trả.

Bìa thư này có địa chỉ ở Austin, Texas. Khổ chủ sẽ bị yêu cầu ký check gửi cho cơ quan “I.R.S.” và gửi cho hộp thư của “Austin Processing Center” với số P.O.Box.

Nếu bạn nghĩ là mình đã nhận kiểu email như thế, hay nếu bạn là đại diện văn phòng khai thuế cho thân chủ, thì hãy báo về trang mạng phishing@irs.gov và nên xóa email này trong chương mục của bạn.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: