download

Trong ngày thứ ba tuần sau có một thay đổi đáng kể trong hệ thống công quyền của thành phố Milpitas khi các viên chức tại nhiệm của Ủy Ban Giáo Dục và của Hội Đồng Thành Phố sẽ ra đi, nhường chỗ cho các tân ủy viên.

Cả Hội Đồng Thành Phố và học khu Milpitas đều xác nhận là các buổi lễ tuyên thệ sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ tối trong các khu vực hữu quan. Richard Trần, ứng cử viên đã đắc cử chức Thị Trưởng trong kỳ bầu cử vừa qua, sẽ làm lễ tuyên thệ nhậm chức tân Thị Trưởng Milpitas, nhiệm kỳ 2 năm.

Còn hai ứng cử viên Bob Nunez và Anthony Phan sẽ làm lễ tuyên thệ là các tân thành viên của Hội Đồng Thành Phố cho hai nhiệm kỳ 4 năm, còn học khu Milpitas có Daniel Bobay là người đương nhiệm và cô Hon Lien là người đầu tiên đứng vào vị trí thành viên của học khu.

Theo số liệu của cơ quan Santa Clara County Registrar of Voters, thành phố Milpitas có 29,635 cử tri ghi danh, 9,752 cử tri không bỏ phiếu và 15,864 cử tri “hủy bỏ”. Loại cử tri thứ ba được giải thích là những cử tri đã liên tiếp hai lần bầu cử không bỏ phiếu hay đã dọn qua quận hạt khác.

Tân Thị Trưởng Trần đã đắc cử với số phiếu dồn cho anh là 38.51%, hai người về nhì và ba là đương kiêm Phó Thị Trưởng Carmen Montano và bà Debbie Indihar Giordano lần lượt được 23.66% và 23.08% số phiếu bầu.

Đương kiêm Thị Trưởng Milpitas là ông Jose Esteves, vốn làm Thị Trưởng từ năm 2010, sẽ ra đi vào đêm có lễ tuyên thệ của người thay thế ông. Bob Nunez, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Thành Phố Milpitas nhận 23.99% số phiếu và người về nhì Anthony Phan nhận 20.83% số phiếu.

Theo SJMN

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: