TT – Sau khi đơn kiến nghị tổ chức lại cuộc trưng cầu ý dân thu nhập được hơn 4 triệu chữ ký, Quốc hội Anh cho biết vấn đề này sẽ được đem ra bàn bạc.

referendum-protest-1468380738Những người biểu tình phản đối kết quả của cuộc trưng cầu ý dân – Ảnh: AFP

Theo Independent, Viện thứ dân (House of Commons) sẽ thảo luận về nội dung đơn kiến nghị tập thể yêu cầu tổ chức lại trưng cầu ý dân về việc nước Anh rời khỏi EU vào ngày 5-9 tới.

Ủy ban chuyên xem xét các đơn kiến nghị tập thể của quốc hội Anh xác nhận việc này sau khi lá đơn thu thập được hơn 4 triệu chữ ký.

Đơn kiến nghị này do những người ủng hộ Brexit lập ra trước thời điểm cuộc trưng cầu ý dân tổ chức. Trong đó kêu gọi chính phủ hủy bỏ kết quả trưng cầu nếu phe Ở lại hay Ra đi giành chiến thắng với tỉ lệ phiếu ít hơn 60% và số người đi bầu ít hơn 75%.

Phát ngôn viên của Viện thứ dân cho biết: “Ủy ban đã quyết định với số lượng đông đảo người dân ký vào đơn như vậy, vấn đề này sẽ được các nghị sỹ bàn thảo”.

Tuy nhiên, Ủy ban xem xét các đơn kiến nghị của quốc hội cũng tuyên bố ngay cả việc lên kế hoạch cho cuộc thảo luận đó thì họ cũng không ủng hộ yêu cầu về một cuộc trưng cầu ý dân lần hai.

Người phát ngôn cũng nói cuộc thảo luận đó không có quyền thay đổi luật và cũng không kết thúc bằng việc Viện thứ dân sẽ quyết định có tổ chức lại trưng cầu ý dân hay không.

Chính phủ Anh trước đó cũng đã bác bỏ yêu cầu tổ chức cuộc trưng cầu ý dân lần hai và khẳng định điều họ cần làm bây giờ là xúc tiến các thủ tục rời EU.

 D.Kim Thoa
khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!