(TNO) Thêm 6 tướng lĩnh được điều động và bổ nhiệm vào các vị trí mới của lực lượng Quân giải phóng Trung Quốc, theo tờ Đại Công báo.

chinesearmyreuters500acrwc_1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình – Ảnh: Reuters

Theo Đại Công báo ngày 24.12, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Hứa Kỳ Lượng đã chính thức công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm nhân sự cấp cao của lực lượng Quân giải phóng Trung Quốc.
Đầu tiên là Thượng tướng không quân Lưu Thành Quân đang giữ chức Viện trưởng Viện khoa học quân sự Trung Quốc sẽ chính thức nghỉ hưu vào cuối tháng 12. Thay thế ông là trung tướng Cao Tân sẽ nhận nhiệm vụ này vào tháng 1.2015. Chính ủy của cơ quan này là thượng tướng Tôn Tư Kính sẽ nhận nhiệm vụ mới là chính ủy bộ đội cảnh vệ, thay thế ông làm Chính ủy Viện khoa học quân sự sẽ là thượng tướng Hứa Diệu Nguyên.
Trung tướng Cao Tân là tướng lĩnh trẻ nhất (55 tuổi) trong đợt bổ nhiệm này. Ông có học vị thạc sĩ pháo binh, đạn đạo và là chuyên gia hàng đầu trong việc hoạch định chiến lược tác chiến bằng pháo binh của quân đội Trung Quốc. Tháng 7, Cao Tân được bổ nhiệm làm trợ lý Tổng tham mưu trưởng, sau nửa năm công tác ông được điều động nắm giữ cơ quan quan trọng nhất trong viện nghiên cứu chiến lược của quân đội Trung Quốc, theo tờ Đại Công báo.
Các tướng lĩnh khác được điều động và bổ nhiệm gồm: Trung tướng Miêu Hoa, Chính ủy quân khu Lan Châu sẽ nhận chức Chính ủy Hải quân Trung Quốc. Thượng tướng Vương Kiện Bình, Tư lệnh lực lượng bộ đội cảnh vệ sẽ nhận chức Phó tổng tham mưu trưởng quân giải phóng Trung Quốc. Trung tướng Sài Chiêu Lương, Phó chính ủy quân khu Thành Đô sẽ nhận chức Phó chính ủy Tổng cục vũ khí – quân trang, quân dụng.
Trong đợt bổ nhiệm này hai tướng lĩnh từ các quân khu được điều về trung ương là Miêu Hoa (Lan Châu) và Sài Chiêu Lương (Thành Đô). Ngoài ra, 6 tướng lĩnh này đều có thời gian công tác tại Tổng cục chính trị trước khi nhận nhiệm vụ mới.
Các tướng Vương Kiện Bình, Hứa Diệu Nguyên và Tôn Tư Kính hiện đang là Ủy viên trung ương. Riêng tướng Cao Tân vẫn còn là ủy viên dự khuyết. Tướng Miêu Hoa và Sài Chiêu Lượng là ủy viên Ủy ban kiểm tra – Kỷ luật trung ương.
Đợt thay đổi nhân sự cấp cao lần này thể hiện quyết tâm của Chủ tịch Tập Cận Bình và Quân ủy trung ương trong việc làm tăng sức chiến đấu và trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo của quân giải phóng Trung Quốc. Mặt khác, thay đổi nhân sự mạnh mẽ lần này còn có tác dụng tiêu trừ mọi ảnh hưởng của Từ Tài Hậu đối với quân đội Trung Quốc, theo một nhà phân tích chính trị Trung Quốc

Minh Mẫn

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!