Một chút tin vui cho những người săn mua nhà tại Quận Cam: Nhiều chọn lựa đang gia tăng trong thị trường buôn đi bán lại.

ReportsOnHousing cho biết danh sách nhà đưa lên bán trên toàn quận đã gia tăng tới 267 căn nhà trong 2 tuần lễ kết thúc vào ngày 19 tháng 5, với 6,267 căn bán – mức cung lớn nhất kể từ tháng 10 năm ngoái, và 3% cao hơn một năm trước.

Nhưng người mua nhà, xin lưu ý: thời gian thị trường được dự kiến của ReportsOnHousing – do lường tốc độ của các thương vụ dùng mức cung đối với mức cầu trong hạn kỳ của escrow mới – là 60 trong ngày 19 tháng 5, không thay đổi cả năm. ReportsOnHousing xem mọi thứ dưới 90 ngày như là “thị trường của người bán.”

Đó là lý do tại sao sự gia tăng ít trong danh sách nhà bán ở địa phương sẽ không bù đắp được sự thiếu hụt của nhà bán trong các cộng đồng có khả năng tài chánh hơn của Quận Cam.

Nhìn vào 9 thị trường mà ReportsOnHousing theo dõi với thời gian thị trường nhanh nhất, tính thới ngày 19 tháng 5. Tất cả là các cộng đồng trong đất liền với mức giá đưa ra trung bình ít nhất thấp hơn một nửa giá trung bình 1.5 triệu đô la trên toàn tiểu bang. Và tất cả ngoại trừ một trong những thị trường này có ít mức cung so với năm vừa rồi.

Nhà tại thành phố Cypress được bán ở tốc độ nhanh nhất, theo ReportsOnHousing. Cypress có thời gian thị trường 17 ngày, và 44 nhà lên danh sách bán vào ngày 19 tháng 5 – với giá trung bình đưa ra là 683,768 đô la – là giảm 27% trong một năm.

Thành phố có nhà bán ra nhanh thứ 2 là La Palma, với 8 nhà lên danh sách – giá trung bình $644,959, thời gian trên thị trường 20 ngày.

Westminster đứng hạng thứ 7. Thành phố này có 44 nhà lên danh sách bán – giá trung bình $574,233, thời gian thị trường là 31 ngày. Mức cung giảm 4% trong một năm.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: