Các nhà thầu chính, chịu trách nhiệm thực hiện cổng thông tin trực tuyến về bảo hiểm y tế mới của chính phủ liên bang, sẽ ra trước một ủy ban của quốc hội hôm nay để nói về một loạt các vấn đề kỹ thuật xảy ra đối với trang này kể từ khi bắt đầu hoạt động hôm 1/10.

Hàng nghìn người Mỹ lên trang web healthcare.gov để tìm mua bảo hiểm y tế cá nhân đã phải chờ rất lâu mới được lập tài khoản cho phép họ so sánh cách các chương trình bảo hiểm khác nhau.

Các giới chức chính quyền Obama đã gặp các giám đốc điều hành của một số các công ty bảo hiểm y tế hàng đầu của nước này tại Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua để thảo luận việc sửa chữa sự cố.

Tổng thống Obama hiện đối mặt với sức ép lớn từ phe Cộng hòa đối với Đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền  – một trong các thành tựu lớn về mặt lập pháp của ông.

Phe Cộng hòa đã yêu cầu ông hoặc trì hoãn hoặc bãi bỏ đạo luật còn được gọi là Obamacare này và nhiều người trong đảng Cộng hòa đã lợi dụng các vấn đề liên quan tới trục trặc trang web để hỗ trợ các lập luận của họ.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: